Tající alpský ledovec odhalil další detaily života dávných lidí

Bern (Švýcarsko) - Díky tání ledovců se vědcům bernské univerzity naskytla jedinečná možnost poznat blíže život v neolitu. V místech kolem ledovce Schnidejoch se nástroje, oblečení a ostatky daří nacházet průběžně od roku 2003. Jejich poselstvím se v posledních dnech zabývala konference archeologů a klimatologů.

Zdroj: http://www.landschaftsmuseum.de/seiten/Lexikon/Sch Autor: -

Nálezy potvrdily teorii poprvé formulovanou po rakouském nálezu „Muže z ledovce“ Ötziho z roku 1991, podle které byly Alpy osídleny mnohem hustěji a dříve, než se doposud soudilo. Bernská konference datuje první výraznou lidskou přítomnost na více než 5 000 let před Kristem. Úplně prvním předmětem, který ledovec vědcům vydal, byl dřevěný toulec na šípy, světově unikátní svým pokročilým provedením. Našel jej turistický pár na procházce a od té doby vědci celou lokalitu před veřejností tajili.

„Dnes už z toho místa máme kompletní lukostřeleckou výbavu včetně zbraně a překvapivě i velké množství zachovalých organických materiálů, jako jsou kožené boty a kalhoty, které by se jinde než v ledu těžko zachovaly,“ vysvětlil hlavní archeolog bernského kantonu Albert Hafner. „Některé části jsou starší než 4 500 let.“

Bohatství nálezů si vědci vysvětují předchozími obdobími tání ledovce. Stáří nalezených předmětů totiž odpovídá teplejším údobím Země, kdy drobné změny v jejím vztahu ke Slunci dovolily lidem proniknout do dosud zamrzlých horských oblastí. Podobné závěry na konferenci představili mimo jiné i kanadští vědci, podle kterých se dá stejný vztah lidí a ledovců prokázat v Jukonu, přidali se i vědci z Norska.

„Mysleli jsme, že lidé Alpy nevyužívali. Zjištění posledních let ale ukazují, že se do hor vydávali z neznámého důvodu pravidelně,“ říká Hafner. Ledovec neodhalil jen neolitické pozůstatky. Našlo se i několik mincí a bronzových předmětů starého Říma, spona z doby bronzové a další artefakty například ze středověku.