Gruzie žaluje Rusko v Haagu

Haag - Mezinárodní soudní dvůr OSN začne v Haagu projednávat žaloby Gruzie na Rusko. Gruzie žaluje Rusko a tvrdí, že se v Jižní Osetii a Abcházii dopouští etnických čistek. Celkem tři vpády ruské armády do těchto regionů od roku 1990 mělo doprovázet zastrašování a násilné vyhánění etnických Gruzínců. Rusko tak podle gruzínské žaloby mělo porušit antidiskriminační konvenci OSN. Ruský zástupce naproti tomu prohlásil, že Haagu nepřísluší kauzu posuzovat, protože podle Moskvy nejde o etnický konflikt, ale politický.

U Mezinárodního soudního dvora v Haagu dnes začalo veřejné slyšení týkající se žaloby Gruzie na Rusko kvůli údajným etnickým čistkám v Jižní Osetii a v Abcházii. Gruzie tvrdí, že od začátku 90. let vyhnaly Ruskem sponzorované jihoosetinské a abcházské milice přes 400 tisíc jejích občanů. Třetinu z toho během letošního srpna. Svá tvrzení částečně opírá o satelitní fotografie vypálených vesnic a požaduje stažení ruských vojsk a vyplacení odškodného.

Gruzínská delegátka, první náměstkyně ministra spravedlnosti Tina Burdžalianiová dnes před soudem Rusko obvinila, že v obou oblastech persekuuje etnické Gruzíny a vyhání je z domovů. Poté před soudem vystoupil ruský zástupce.

Rusko: Mezinárodnímu tribunálu nepřísluší projednávání této kauzy 

Roman Kolodkin:

„Nejde o etnický konflikt.“

Ředitel odboru ruského ministerstva zahraničí Roman Kolodkin projednávání kauzy před mezinárodním tribunálem odmítl. „Tento soud není pro danou záležitost kompetentní,“ prohlásil. Gruzie se odvolává na mezinárodní konvenci o potírání všech forem rasové diskriminace z roku 1965. Podle Ruska však nejde o etnický konflikt, a proto jej nelze řešit podle dané konvence a řešení nepřísluší ICJ. Gruzínská obvinění označil Kolodkin za „absurdní“. Podle něj „nemělo Rusko jinou volbu než zasáhnout“ do konfliktu obsazením Jižní Osetie a Abcházie.

Mezinárodní soudní dvůr Organizace spojených národů musí nejdříve rozhodnout, zda případ spadá do jeho kompetence. Provizorní rozhodnutí nebo soudní příkaz pak lze očekávat do dvou až tří týdnů.

Jednání o konečném verdiktu se ale může protáhnout na roky. Podle právních expertů ale Rusko může svou obhajobu postavit na argumentu, že jeho činy nebyly rasově motivovány a nebo také může zcela zpochybňovat autoritu haagského soudního dvoru.

Průběh veřejného slyšení:

● Pondělí: úvodní vystoupení zástupců Gruzie a Ruska

● Úterý: Gruzie bude podrobně vysvětlovat své stanovisko

● Středa: Rusko bude podrobně vysvětlovat své stanovisko

● Další dny: Soud bude rozhodovat, zda je ve věci kompetentní. Pokud uzná, že ano, potrvá ještě nějakou dobu, než rozhodne o případných nouzových opatřeních, která by měly strany přijmout v této chvíli.

Gruzie žalobu podala 12. srpna, krátce poté, co Rusko odrazilo její útok na Jižní Osetii s cílem nabýt nad ní znovu svrchovanost. Jižní Osetie a Abcházie pak jednostranně vyhlásily nezávislost, kterou Rusko uznalo.

Mezinárodní soudní dvůr je orgán OSN. Jeho rozsudky jsou závazné, ale soud nemá prostředky, kterými by si jejich respektování vynutil.