Velká Británie oklešťuje právo na soukromí - kvůli boji s pedofílií

Londýn - Ve čtyřech britských hrabstvích vešel v platnost zákon, který má zlepšit ochranu dětí před sexuálním zneužitím. Rodičům dává možnost zjistit, zda lidé, kteří s dětmi přicházejí do kontaktu, nebyli souzeni za pohlavní zneužívání.

Zákonná úprava reaguje na několik případů sexuálního zneužívání dětí z posledních let. Dává rodičům pravomoc obrátit se v případě podezření na policii a zjistit, zda byl například vedoucí sportovního kroužku souzen v minulosti za zneužívání dětí.

Tento zákon bude ve čtyřech hrabstvích platit jeden rok. Britská vláda pak vyhodnotí, zda je efektivní a funkční. Pokud by dospěla k názoru, že ano, zákon začne platit v celé zemi.

Britové se při přípravě zákona inspirovali v Americe. Tamní zákon jde ale ještě dál. Rodiče se tak mohou dostat k celému výpisu z trestních rejstříků osob, které pracují s jejich dětmi. Britská policie či státní zastupitelství bude podávat informace týkající se pouze kontextu práce s dětmi.