Ve Vídni se slavilo 160. výročí Slovenské národní rady

Vídeň/Bratislava - Slovenská národní rada si dnes ve Vídni připomněla 160 let od svého založení. Vznikala v tajnosti v jednom vídeňském hotelu, dnes sídlí v honosných prostorách ve slovenském hlavním městě. Tři dny po svém založení 16. září 1848 se rada poprvé sešla. Přibližně dvě stě shromážděných vybralo do svého čela sedm mužů, mezi nimi národní buditele Ĺudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Urbana nebo Michala Miloslava Hodžu.

Výročí si dnes ve Vídni ekumenickou mší v kostele sv. Karla Boromejského a vzpomínkovým setkáním v nedaleké ulici Paniglgasse připomněli představitelé slovenského i rakouského parlamentu. Událost připomíná na domě číslo 4 pamětní tabule, k níž dnes delegace slovenských poslanců i Matice slovenské položily věnce. Čestnou stráž drželi vojáci v historických hurbanovských uniformách.

Vzpomínkové akce se zúčastnili mimo jiných předseda Národní rady Slovenské republiky Pavol Paška a předsedkyně rakouské Národní rady Barbara Prammerová. V krátkých projevech připomněli zejména hlubokou provázanost dějin obou zemí a vyzdvihli dnešní velmi dobré vztahy.

Národní rada na začátku svého působení působila jako dočasná revoluční vláda, jejímž cílem bylo organizovat povstání, a zlepšit tak postavení Slováků v Uhrách. Ačkoli rada nedokázala svůj boj o národní osvobození dovést do konce, svojí činností se postarala o to, že národní uvědomění Slováků přežilo nápor ze strany Maďarů. Uznání se dočkala až v roce 1918. Po roce 1945 se stala zákonodárným sborem a po rozdělení Československa parlamentem s plnými pravomocemi.