Významný chemik Antonín Holý oceněn čestnou profesurou britské univerzity

Praha - Dnes odpoledne převzal v současné době nejúspěšnější český vědec, profesor Antonín Holý, čestnou profesuru University of Manchester. Profesor Holý se přes 35 let zabývá vývojem látek účinných proti leukémii, rakovině a virovým onemocněním včetně hepatitidy a AIDS, je autorem či spoluautorem více než 650 publikací a 60 patentů.

„Že oceníme profesora Holého, jsme uvažovali tak tři až čtyři roky, dlouhou dobu trvá celý proces schvalování,“ řekl vedoucí katedry organické chemie Univerzity of Manchester profesor Jim Thomas.

Slavnostní akt se uskutečnil v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který je jeho mateřském pracovištěm. „Určitě to je docela slušné uznání,“ řekl laureát po slavnostním aktu. Na dotaz, čemu se bude věnovat do budoucna odpověděl, že má ještě několik nápadů, „které by mohly k něčemu být“.

„S profesorem Holým jsme se setkali několikrát na konferencích a v Ústavu organické chemie a biochemie v Praze. S tímto předním světovým pracovištěm máme skvělé vztahy. Jeho práci dobře známe a víme, jak je důležitá,“ popsal důvody udělení čestného doktorátu ředitel Ústavu fotonových věd University of Manchester profesor Klaus Müller-Dethlefs.

Profesor RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c.mult.

Antonín Holý se narodil v roce 1936 v Praze, kde v letech 1954-1959 vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Praha obor organická chemie. Po absolutoriu nastoupil v roce 1960 do Ústavu organické chemie a biochemie Československé akademie věd (ČSAV) v Praze, v němž pracuje dodnes. Od roku 1963 je vědeckým pracovníkem ve skupině chemie nukleových kyselin v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, od roku 1974 byl vedoucím této skupiny a od roku 1980 až dosud je vedoucím Oddělení chemie nukleových kyselin. V letech 1996-2003 byl ředitelem ústavu. Od roku 1976 spolupracuje na vývoji antivirových preparátů s Erikem De Clercqem z Katolické univerzity v belgické Lovani. V roce 1986 získal titul doktora věd (DrSc.), v roce 2004 se habilitoval a v roce 2005 byl jmenován profesorem organické chemie. V roce 2007 mu byla udělena Vládou ČR Cena Česká hlava.

Je objevitelem nové třídy chemických látek, které v moderních lécích pomáhají stovkám milionů lidí po celém světě. Za svou práci získal řadu domácích i zahraničních ocenění. „Myslím, že si čestné profesury Manchesterské univerzity velmi váží, ale je natolik skromný, že za nejlepší ocenění považuje, že se tu dnes sešli všichni jeho přátelé,“ řekla ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd Eva Syková.

Naděje pro infikované HIV i trpící rakovinou

V roce 2001 byl v USA schválen Holým vyvinutý přípravek pro léčbu HIV Viread. V současnosti jde o jeden z neúčinnějších léků proti AIDS, který významně zvyšuje kvalitu života pacientů a stal se nadějí milionů HIV positivních pacientů na celém světě. Používání preparátu Viread je schváleno v mnoha státech světa včetně Evropské unie a Japonska.

V současné době se ve Spojených státech zkouší další velice nadějný Holým objevený lék, tentokrát na rakovinu. „Lék je v současné době v první fázi klinických testů, při kterých se testuje tolerovatelnost proti  látce a dávkování. Zatím nemůžeme říci, jak bude lék fungovat na lidském organismu,“ vysvětlil ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky doktor Zdeněk Havlas.

Čeští kolegové navrhli Holého na Nobelovu cenu, která je nejvyšším světovým vědeckým uznáním. Vynikajících chemiků je ale mnoho. „My Češi málo dokážeme lobbovat za své vědce a vůbec za své lidi, ale myslím, že pan profesor Holý by si to zasloužil,“ uvedla ředitelka Syková.