Finsko zpřísnilo vydávání zbrojních průkazů

Helsinky - Finská vláda v pondělí v reakci na nedávný masakr na střední škole v Kauhajoki představila nové podmínky, které zpřísní vydávání zbrojních průkazů. Nová pravidla se týkají pistolí a revolverů všech ráží. Ministryně vnitra Anne Holmlundová také ustavila výbor, který bude pracovat na reformě zákona o držení střelných zbraní. Počítá s tím, že policie bude mít větší pravomoci při shromažďování informací o žadatelích o povolení k držení zbraně.

Holmlundová dnes založila výbor na přípravu reformy zbraňového zákona. Podle ní by policie měla získat větší právo kontrolovat zdravotní záznamy žadatelů o zbraň. Navrhla policii zpřístupnit například databáze úřadu sociálního zabezpečení a obranných složek státu. 

Ministryně výbor také požádala, aby prozkoumal, zda by některé zbraně nemohly být zakázány úplně. Poznamenala, že jde o těžký úkol, protože jsou neustále vyvíjeny nové zbraně a zbraňové systémy.

Celý proces změny zákona by měl trvat asi dva roky. Holmlundová si ale chce s první fází pospíšit, aby reformu mohla předložit parlamentu na jaře 2009.

Pro povolení k držení zbraně bude třeba:

● Roční členství ve střeleckého klubu

● Potvrzení lékaře o mentálním stavu žadatele

● Potvrzení lékaře o tom, že žadatel nepředstavuje možnou hrozbu pro sebe a své okolí

● Pohovor nejméně se dvěma policisty


V úterý 23. září zastřelil student finské střední odborné školy v Kauhajoki osm svých spolužaček, jednoho studenta a jednoho učitele. Poté obrátil zbraň proti sobě a o několik hodin později v nemocnici v Tampere podlehl těžkému poranění hlavy.

Finsko patří hned za USA, Jemenem a Švýcarskem k zemím, jejichž občané tradičně vlastní velké množství střelných zbraní. Ve Finsku je navíc lov zvěře považován za národní sport.