Školy špatně využívají peníze na specifický výzkum

Praha – Vysoké školy špatně využívají peníze, které dostávají na tzv. specifický výzkum. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu způsobilo problém především ministerstvo školství, které neuvedlo podmínky pro použití peněz určených na specifický výzkum, kterého se v rámci studia účastní studenti. Některé vysoké školy tak peníze od ministerstva považují za téměř volnou podporu.

Ministerstvo školství vydalo na specifický výzkum asi 2,2 miliardy korun. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu ale neuvedlo konkrétní a jednoznačnou formulaci účelu, k němuž mají být peníze použity. Některé vysoké školy tak jimi platily docela jiné činnosti než je výzkum – například úklid sněhu. Protože ministerstvo nestanovilo podmínky a kritéria pro hodnocení cílů specifického výzkumu, nelze hodnocení hospodárnosti ve většině případů provést, dodávají kontroloři.

Specifickým výzkumem se označuje výzkum na vysokých školách, kterého se v rámci svého vzdělávání účastní studenti. Nejvyšší kontrolní účad si pro svoji kontrolu vybral desítku vysokých škol, které dostaly od ministerstva podporu na tento druh výzkumu.

Podle NKÚ ministerstvo rovněž nevymezilo žádné priority pro výzkumné záměry řešené od roku 2005. Ačkoli to není nutné, podle prezidenta NKÚ Františka Dohnala je žádoucí.

Ministerstvo školství se zatím k závěrům Nejvyššího kontrolu nevyjádřilo. Chce je nejprve podrobně prostudovat.