V Africe se po devíti letech draží slonovina

Praha – V jihoafrickém Johannesburgu dnes proběhne oficiální dražba slovoniny. S kly slonů z Jihoafrické republiky a Zimbabwe se bude díky povolení OSN obchodovat poprvé po devíti letech. Minulý týden proběhla podobná aukce v Namibii a Botswaně. Odhaduje se, že během aukce se prodá 51 tun slonoviny zhruba za 30 milionů dolarů.

Jan Plesník z vládní Agentury ochrany přírody a krajiny říká, že hlavním odběratelem jihoafrické slonoviny jsou Japonsko a Čína: „Dodržuje se tradice, že dospělý muž nepodepisuje dokumenty nebo smlouvy, ale používá místo toho pečetidlo. To pečetidlo je malinké, jmenuje se hanko, a je vyrobeno ze slonoviny.“

Česko s výjimkou souhlasilo, pytláků se nebojí

Jihoafrická republika, Zimbabwe, Namibie a Botswana se domohly výjimky z absolutního zákazu obchodu se slonovinou díky tomu, že se jim daří dobře se starat o populaci slonů afrických na svém území. S povolením souhlasilo i Česko podobně jako většina států Evropské unie.

CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin) potvrdila legální původ klů, více než polovina z nich je z přirozeně uhynulých zvířat, zbytek ze starých zásob. Všechny státy, které slonovinu poskytují, se navíc zavázaly, že utržené peníze investují zpět na ochranu slonů.

Burza podobná té dnešní proběhla v Africe již před devíti lety a podle expertů neměla negativní důsledky. „Experiment, který proběhl v roce 1999, zatím neprokázal, že by právě po takové burze došlo k nějakému nárůstu pytláctví,“ zdůvodňuje české stanovisko Jan Plesník.

Se slonovinou se neobchoduje již 20 let

Obchod se slonovinou v celém světě zakázalo usnesení OSN z roku 1989. V Česku se nelegální obchodování s předměty vyrobenými z klů trestá až 1,5 milionovou pokutou v případě firem, resp. 200 tisícovou pro fyzické osoby. Výjimku ze zákazu udělila OSN jihoafrickým státům v roce 1999, devět let po vyhlášení celosvětového zákazu, a podruhé letos. Další burza slonoviny by měla proběhnout nejdříve za dalších devět let.

K zákazu obchodu se slovinou se na konci října připojila také internetová aukční síň eBay, která nadále prodává pouze předměty ze slonoviny vyrobené před rokem 1900. Internetové aukční síně jsou dnes jedním z posledních míst, kde je možné se slonovinou legálně obchodovat.