Británie debatuje o zavedení oddělených dívčích a chlapeckých škol

Londýn - Ve Velké Británii se znovu rozhořely diskuse o tom, zda by neměly být zavedeny čistě chlapecké nebo dívčí školy. Výzkum harvardské univerzity totiž říká, že pokud dívky absolvují výuku odděleně od chlapců, dosahují pak lepších studijních výsledků.

Už teď mají rodiče v Británii možnost dát své děti do takzvaných single-sex school. Takové školy jsou ale jenom soukromé, a rodiče proto musejí platit nemalé školné. Výuka je totiž velmi nákladná, rodiče mohou zaplatit 12 až 18 tisíc liber za rok. Na oddělené školy mohou jít žáci až v druhém stupni, kde už je náročnější výuka.

Pro oddělenou výuku hovoří hlavně výzkum, který vyhodnotili vědci na harvardské univerzitě. Podle nich se totiž dívky, které mohou absolvovat výuku čistě na dívčí škole, lépe soustředí, jejich vnímání učiva je na takové škole zcela odlišné. Studentky dosahují při závěrečných zkouškách mnohem lepších výsledků.

V Británii se proto rozhořely debaty o tom, zda by neměly být takové školy zavedeny i v rámci státního vzdělávacího systému. Odpůrci ale argumentují tím, že žáci, kteří prošli takovými školami, mají v pozdějším věku problémy v partnerských vztazích.