Europoslanci podpořili zavedení modrých karet pro vzdělané pracovníky

Brusel/Štrasburk - Europoslanci se dnes vyslovili pro zavedení takzvaných modrých karet. Ty mají do EU přilákat kvalifikovanou sílu ze zemí mimo evropské společenství. Ve své podstatě jde o obdobu známých amerických zelených karet, které jsou v podstatě pracovním a pobytovým povolením pro pracovníka a jeho rodinu.

S modrými kartami přišla unie zejména kvůli tomu, že se stále citelněji potýká s nedostatkem kvalitních pracovních sil v určitých oblastech, a podle předpovědí se bude problém navíc stupňovat. Už nyní začínají chybět třeba zdravotníci, inženýři či počítačoví experti. K řešení těchto trendů má přispět migrace. O kvalifikované přistěhovalce se EU ale bude muset do jisté míry „přetahovat“ s některými státy. Podobné systémy totiž fungují již řadu let například v USA, v Austrálii nebo v Kanadě.

Europoslanci však nesoulasí s modrými kartami bezpodmínečně, protože parlament má v tomto případě jen poradní hlas. Na celém návrhu se ovšem již předběžně dohodly členské státy EU, přičemž jejich definitivní souhlas by měl padnout až během nadcházejícího českého předsednictví v unii.

Uchazeči o modrou kartu budou muset splnit poměrně přísné podmínky. V EU si nejdříve musí najít pracovní místo, přičemž v oboru musí ještě před svým příchodem do unie pracovat pět let. Naproti tomu budou mít zaručené, že jejich plat bude představovat minimálně 1,7násobek průměrné mzdy ve členském státu EU, kde budou zaměstnáni. Navíc členové rodiny pracovníka, který musí přicházet ze země mimo EU, budou mít stejně jako on zajištěný i přístup k sociálnímu systému členského státu a budou si moci v unii rovněž nalézt zaměstnání.

Začátek platnosti modrých karet je naplánován na rok 2011, přičemž toto datum je mimo jiné výsledkem českého nátlaku. Česká vláda se totiž obávala, že pokud by modré karty vstoupily v platnost dříve, kvalifikovaní přistěhovalci ze zemí mimo EU by měli na trhu práce větší práva a možnosti, než pracovníci z nových členských zemí EU. Proti nim totiž některé státy stále uplatňují na svých pracovních trzích některá omezení.

Logo českého předsednictví EU
Logo českého předsednictví EU