Nejvyšší soud EU odsoudil Česko, postrádá normy o rovnosti mužů a žen

Lucemburk/Brusel - Česká republika byla odsouzena Evropským soudním dvorem (ESD). Důvodem je, že do své legislativy včas nepřevedla unijní normy o rovnosti mužů a žen v systémech sociálních zabezpečení pracovníků. Česko je nuceno zaplatit náklady soudního řízení, které dosahují maximálně několika tisíc eur.

Už delší dobu hrozí Česku žaloby a pokuty za nepřenesení antidiskriminačních směrnic. Právě kritizované a chybějící zásady rovného zacházení pro obě pohlaví v sociálním zabezpečení pracovníků obsahuje tzv. antidiskriminační zákon, který prezident Václav Klaus vetoval. K jeho přehlasování je ve sněmovně potřeba nejméně 101 hlasů. Toto rozhodnutí ale poslanci odkládají už půl roku. Dostatečná podpora totiž není jistá. Do konce roku o normě zřejmě hlasovat nebudou. Česko je poslední z 27 zemí EU, která antidiskriminační zákon nemá.

Soud uvádí nespornost toho, že Česko všechna opatření a příslušné směrnice do svého právního řádu nepromítlo. „Žalobu podanou Evropskou komisí je třeba považovat za opodstatněnou,“ objevilo se v rozsudku.

Záležitost se má nyní vrátit do rukou Evropské komise, která na ČR žalobu podala. Komise bude muset zjistit, zda došlo k nápravě. Pokud by tomu tak nebylo, zahájila by s Českem novou proceduru pro porušení práva. Nakonec by se Praha mohla znovu dostat před ESD a celá věc by mohla skončit až výraznou pokutou ve výši stovek milionů korun. Tyto případy jsou nicméně v EU jen velmi ojedinělé. „Doufáme, že Česká republika přijme opatření nezbytná k nápravě co nejrychleji,“ uvedla mluvčí Evropské komise Chantal Hughesová.

Inkriminované směrnice se vztahují například na zaměstnance či na osoby samostatně výdělečně činné, kteří museli přerušit svou činnost kvůli nemoci, mateřství či třeba kvůli úrazu. Spadají pod ni i lidé, kteří žádají o zaměstnání, a starobní důchodci a invalidé. „Pravidla unie říkají, že tito lidé musí mít zajištěné rovné zacházení v přístupu k systémům sociálního zabezpečení,“ uvedla zpravodajka ČT Barbora Šámalová.

Spory Bruselu s členskými státy nejsou výjimečné. Ročně se jich řeší desítky. Česká republika je vedle Polska největším hříšníkem. Od roku 2006 má na kontě deset žalob, v sedmi případech prohrála.

Česko je poslední zemí EU bez antidiskriminačního zákona

Česko mělo mít antidiskriminační normu už při svém vstupu do EU. Nyní je poslední zemí sedmadvacítky, která zákonnou ochranu před nerovným zacházením nepřijala. Volají po ní vládní zelení, zatímco někteří občanští demokraté se proti zákonu stavějí. Označují ho za nutné zlo a nechtějí hlasovat proti prezidentovu vetu. Poslancům ODS ale už jejich sněmovní klub uložil, aby pro normu povinně zvedli ruku.

Václav Klaus zákon vetoval v květnu, nutných 101 hlasů koalice nemá. Podle komunistů k ochraně proti diskriminaci stačí základní listina práv a svobod. Koalici zatím nepomůže ani sociální demokracie. Na hlasování ve sněmovně dojde pravděpodobně až po Novém roce. „Špatné je obojí. Špatné je už to pojetí boje s diskriminací touto formou a nepochybně i ten samotný zákon je špatný,“ prohlásil tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl.

Chybějící antidiskriminační zákon může přinést další potíže. Kromě nerovnosti mužů a žen totiž upravuje například i rasovou otázku, kterou EU v české legislativě také postrádá. „Minulý týden podala Evropská komise žalobu na neplnění právě té rasové směrnice, kde jak pokuty, tak i ostuda za neplnění jsou daleko větší,“ řekla k tomu ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.

Chantal Hughesová
Chantal Hughesová
Více fotek
  • Chantal Hughesová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/562/56193.jpg
  • Evropská komise autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/26/2505.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/562/56194.jpg
  • Džamila Stehlíková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/562/56191.jpg