Muslimští poutníci slaví svátek oběti

Mekka - Zraky celého muslimského světa se každoročně v těchto dnech ubírají ke svatému městu Mekka v Saudské Arábii. Pouť se koná každý rok v první třetině posledního, 12. měsíce muslimského kalendáře a vrcholí největším muslimským svátkem zvaným íd al-adhá, neboli svátkem oběti. K této tradici se však vracejí muslimové po celém světě, nejenom v Mekce. Ode dneška budou čtyři dny muslimové hodovat a vzájemně se obdarovávat dárky.

Íd al adhá oslavují muslimové po celém světě. Desátý den posledního měsíce islámského kalendáře si připomínají poslušnost proroka Abrahama, který byl podle pověsti ochoten obětovat pro boha svého syna. Nedal se přesvědčit ani ďáblem, který ho nabádal k neuposlechnutí příkazu. Místo dítěte nakonec za oběť padla ovce. Muslimové proto poráží zvířata a jejich maso rozdávají rodině, přátelům a chudým.

Svátek oběti muslimové dokonce někdy přirovnávají k našim Vánocům. Nosí se nejlepší oblečení, pečou speciální zákusky a děti dostávají dárky a sladkosti. Mnozí si tak mohou vynahradit neschopnost podstoupit povinnou pouť do svatého města. Existuje několik okolností, díky kterým nemohou muslimové tuto cestu vykonat. Mezi nejdůležitější kritéria patří zdravotní stav a finanční zajištění. „Pokud muslim vdává svou dceru či žení mužského potomka, upřednostní samozřejmě finanční vklad do svatby na úkor poutě. Stejná situace platí, pokud má nemocné rodiče,“ vysvětluje arabista František Ondráš.

Striktní pravidla platí také u oblečení. Na důkaz odřeknutí všeho světského absolvují muslimové z celého světa několikadenní rituál v látkách bez šití. Ženy naopak výjimečně odkrývají tvář i ruce na důkaz očištění. Ty ale mohou do Mekky jedině v doprovodu manžela nebo jiného mužského příbuzného. Ty starší 45 let pak mohou přijet i v rámci větších skupin, prokáží-li se notářsky ověřeným povolením příbuzného. V doprovodu rodin musejí být také všechny osoby mladší 18 let. Muži navíc zakončují celou pouť symbolickým oholením hlavy.

Pohyb milionů lidí v ulicích si žádá mimořádná opatření

Na pouť se připravují na dva miliony věřících muslimů, rituály začínají v sobotu za přísných bezpečnostních opatření. Saúdskoarabské ministerstvo vnitra dnes oznámilo, že mobilizovalo přes 100 tisíc mužů na zajištění bezpečnosti a zdárného průběhu poutě.

Saúdská Arábie musí v poutním období každoročně zvládnout ohromný dav soustředěný v Mekce a jejím okolí. Mnohá místa rituálů jsou přitom malá a při tlačenicích na nich v minulosti přišly o život stovky lidí. Aby úřady zabránily tlačenicím v Miná, při nichž v roce 2006 přišlo o život 364 lidí, v roce 2004 251 lidí a v roce 1990 dokonce 1426 lidí, daly postavit pro kamenování satana ke dvouposchoďovému mostu Džamarat ještě třetí patro. Na mostě bude moci být v jednom okamžiku maximálně 300 tisíc lidí a jejich pohyb tímto úzkým prostorem budou monitorovat kamery. Policie také připravila 22 evakuačních plánů, které mohou být použity pro nejrůznější případy v celém areálu obřadních míst.