Co všechno znamená předsedat Evropské unii

Brusel - Předsednictví v Evropské unii znamená zejména předsedání Radě EU (dříve Rada ministrů), což je vrcholný orgán unie, který zasedá na úrovni ministrů podle jednotlivých resortů. Rada EU má skoro ve všech případech konečné slovo při schvalování legislativy unie. Příprava agendy jednání rady zahrnuje i každotýdenní schůzky Výboru stálých zastoupení (Coreper), který se skládá z velvyslanců členských zemí při EU.

Pravidelné oficiální schůzky Rady EU se konají v Bruselu a v dubnu, červnu a říjnu se pořádají v Lucemburku. Ve městech předsedající země se většinou konají jen neformální schůzky ministrů. Řádné summity EU (čtyři ročně) se od poloviny roku 2003 konají již jen v Bruselu.

Předsedající země mimo jiné organizuje zasedání Evropské rady (summit EU) a předsedá všem setkáním hlav států či premiérů zemí EU, jež se v daném půlroce konají. Předsedající země rovněž zastupuje Radu EU při jednání s ostatními institucemi unie. Dále vystupuje jako mluvčí a reprezentant unie ve vztahu ke třetím zemím či mezinárodním organizacím. Tuto funkci vykonává často prostřednictvím tzv. trojky, kterou tvoří zástupce úřadující předsednické země, vrcholný představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (Javier Solana) a zástupce Evropské komise.

Program českého předsednictví čeká na své schválení 

Každý předsedající stát musí představit Evropskému parlamentu program předsednictví. Konečná verze programu českého předsednictví bude předložena ke schválení europoslancům ve druhém lednovém týdnu.

Od ledna 2007, kdy byla vytvořena „tria předsednictví“ (tři po sobě předsedající země), musí se europoslancům předkládat i společný program osmnáctiměsíční, který odráží cíle všech těchto tří států. ČR tvoří trio s Francií a Švédskem. Jejich program byl schválen ministry zahraničí EU 16. června 2008. Společnými prioritami jsou zejména reforma energetické a zemědělské politiky, globální oteplování či revize unijního rozpočtu.

V předsednictví se členské státy EU střídají po půlroce v pořadí, jež určí Rada EU jednomyslným rozhodnutím. To nynější stanovili ministři zahraničí v prosinci 2004, a to do roku 2020. Od ČR převezme žezlo Švédsko, v roce 2010 povede EU Španělsko a po něm Belgie, v roce 2011 to bude Maďarsko a Polsko.

Evropská komise
Evropská komise