EU zakáže nebezpečné pesticidy

Štrasburk - Evropský parlament ve Štrasburku hlasoval o nových pravidlech pro používání pesticidů v zemědělství. Norma zakazuje používání asi 22 pesticidů, které nejvíc škodí lidskému zdraví. Mají vliv na endokrinní systém, snižují plodnost, dokonce mohou způsobovat rakovinu. Nařízení nutí zemědělce i výrobce pesticidu, aby nahrazovali jedovaté látky jinými, které nemají tak zhoubné účinky.

Kromě toho až na výjimky, například horské oblasti, zakazuje také používat letecké postřiky a ošetřovat pesticidy veřejná místa, kde se pohybuje velké množství lidí, například parky nebo hřiště.

Podobně tomu bude s ochranou vodních zdrojů. Kolem vodních toků a zdrojů pitné vody vzniknou nárazníková pásma, v nichž se pesticidy nebudou smět používat ani skladovat. Ochranné zóny by měly být i kolem cest a železničních tratí.

Video Reportáž Barbory Šámalové
video

Reportáž Barbory Šámalové

Směrnice nařizuje:

  • zákaz používání 22 nebezpečných pesticidů
  • zákaz leteckých postřiků
  • zákaz ošetřování veřejných míst pesticidy
  • ochranu vodních zdrojů před pesticidy

Podle Evropského parlamentu by neměla nová nařízení nijak ohrozit konkurenceschopnost evropského zemědělství. Poté, co balíček o pesticidech dnes poslanci schválili, bude moci nařízení v brzké době začít platit.

„Tato dohoda je dvojím úspěchem - nejen pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu spotřebitelů, ale i pro evropské hospodářství, neboť přispěje k posílení inovací v této oblasti,“ uvedla europoslankyně Hiltrud Breyerová, která měla opatření na starosti. „Tato směrnice je krokem vpřed v oblasti ochrany evropských spotřebitelů a životního prostředí. Cílem je co nejvíce omezit používání pesticidů, které by měly být využívány ve správných dávkách a ve správné době,“ doplnila europoslankyně Christy Klassová.

Pesticidům se úplně vyhnout nedá, lepší je kupovat biopotraviny

O užívání nebezpečných pesticidů svědčí i test vín prodávaných v běžném obchodě. Když náhodný vzorek testovali ochránci přírody, našli pesticidy v každé lahvi, a to včetně látek způsobujících rakovinu. „Zkoumali jsme 34 značek. Našli jsme 24 druhů pesticidů užívaných při ošetřování révy. Láhev obsahovala v průměru 4 druhy, jedna dokonce 10,“ říká Elliott Cannel z organizace Pesticide Action Network Europe.

Pesticidy se používají k hubení škůdců. Zemědělci se bez nich neobejdou. Jsou téměř v každém ovoci a zelenině vypěstované běžnou metodou. Některé škodí méně, jiné víc. Podle profesora z Gentské univerzity Nica Van Larebeke jisté druhy zvyšují riziko rakoviny, další škodí endokrinnímu systému či snižují plodnost. Například klesající plodnost mužů mohou způsobovat právě pesticidy v jídle.

Podle odborníků se pesticidům v zemědělství úplně vyhnout nedá. Spotřebitelům, kteří chtějí pro zdraví udělat víc, doporučují sáhnout po biopotravinách. Tam je riziko daleko menší.

Víno
Víno