Bolívie rozhoduje, kolik moci dá prezidentu Moralesovi

La Paz - Obyvatelé Bolívie dnes hlasují o změnách ústavy. Ty zahrnují i některé radikální reformy levicového prezidenta Eva Moralese včetně možnosti zvolit jej do funkce na další pětileté období. Hlavním městem by se také definitivně stalo administrativní centrum země Sucre místo dosavadního La Paz. Přestože plán ústavy obyvatele země rozděluje, očekává se, že nová ústava většinovou podporu Bolivijců nakonec získá.

S přijetím nové ústavy by se zesílila kontrola státu nad ekonomikou i politický vliv v minulosti znevýhodňovaných původních obyvatel. Katolictví přestane být státním náboženstvím. Nová ústava počítá se všemi druhy vlastnictví - státním, soukromým i družstevním. Omezí ale množství zemědělské půdy v držení jednoho statkáře.

Za bojem o podobu země se skrývá boj o plyn

Ústava rovněž podrobí státní kontrole zdroje surovin. Tomu odpovídá ostatně i Moralesova dosavadní energetická politika. Před pouhými dvěma dny vláda dekretem znárodnila energetický podnik Chaco, jehož vlastníkem je společnost Pan American Energy patřící britskému koncernu BP. Již dříve stejným způsobem získala trojici jiných plynárenských společností a nyní ovládá přes 85 procent zdrojů zemního plynu v zemi.

Morales rovněž zahraniční investory varoval, že musejí hrát podle jeho pravidel. „Vláda se zaručí za zahraniční investice. Nicméně ti, kdo investují v Bolívii, musí respektovat bolivijské zákony. To je jednoduché,“ řekl prezident.

Nerostné suroviny rozdělují zemi. Bohatší ústavu nechtějí

Právě kvůli řešení otázky nerostného bohatství rozděluje prezident svou novou ústavou zemi na dva tábory. Odmítavé hlasy se ozývají hlavně z východních provincií, které jsou díky velkým nalezištím zemního plynu nazývány „bohatým půlměsícem Bolívie“. Připravený dokument totiž řeší i ožehavou otázku rozdělení bohatství mezi východ a západ země na základě principu solidarity. Nerostné bohatství se stává vlastnictvím všech a stát je bude rozdělovat podle kolektivního zájmu.

Přestože Morales v zemi přivítal mezinárodní pozorovatele, kteří mají dohlížet na správný průběh referenda, objevují se hlasy o manipulačních opatřeních. „Předložili jsme Evropské unii seznam víc než 6 tisíc lidí starších 100 let, kteří jsou zaregistrovaní, že půjdou volit,“ informoval politický analytik Carlos Valverde.

K referendu mohou 4 miliony z necelých 10 milionů obyvatel. Průzkumy naznačují, že změny ústavy podpoří okolo 55 procent z nich.

Čtyři autonomní oblastí, které obviňují bolivijskou vládu, že chce kontrolovat veškeré zisky z tamního zemního plynu.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24