Ptákem roku se stal skorec vodní, pěvec lovící pod vodou

Praha - K bystrým horským říčkám a potokům budou letos muset zamířit lidé toužící po pohledu na ptáka roku. Pozornost veřejnosti chce totiž letos Česká společnost ornitologická zaměřit na takzvaného vodního kosa, tedy skorce vodního.

Zdroj: www.wikipedia.org Autor: J. F. Naumann

Skorec je jediným zástupcem řádu pěvců, který si hledá potravu pod vodní hladinou. Živí se larvami vodního hmyzu, drobnými korýši, plži a malými rybkami, které najde na kamenitých a štěrkovitých dnech potoků. „Za potravou se nepotápí, ale běhá po dně a bezobratlé sbírá stejně jako na souši. Nadechne se, pod vodou vydrží 30 vteřin, proběhne dno a objeví se na vzduchu,“ vysvětluje Jan Plesník z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Hnízda ve tvaru koule s postranním oválným otvorem pro vlet si skorci budují nejraději na zalesněných březích potoků. Hnízdit začínají brzy na jaře. Na zmeliorovaných potocích nenacházejí příliš vhodné možnosti k hnízdění, proto jim ochránci přírody pomáhají vyvěšováním polobudek na vhodná temná místa. Někdy si skorci upevňují hnízda i na spodní konstrukce mostů nad řekami a potoky.

„Skorec vyžaduje velmi čistou, rychle proudící vodu s vysokým obsahem kyslíku a pokud možno kamenité dno. Jeho hlavní oblastí působení jsou podhorské oblasti. Pohybuje se i v nadmořské výšce 1000 metrů,“ tvrdí Plesník s tím, že skorci jsou stálí a krátkodobě se toulají jen v případě, že hladina jejich domovského potoka zamrzne.

Loni vyhlásili ornitologové ptákem roku racka chechtavého. Kampaň organizuje Česká společnost ornitologická od roku 1992. Postupně tak ornitologové zpopularizovali například skřivana, rorýse či orla.