Britská vláda musí zveřejnit záznamy z jednání, kde se rozhodovalo o irácké invazi

Londýn - Britský tribunál pro ochranu svobody informací nařídil vládě, aby zveřejnila záznam z jednání kabinetu, na kterém se rozhodovalo o legálnosti irácké invaze. Díky tomu bude moci zřejmě veřejnost zjistit, co vedlo k zahájení války v Iráku. Texty by mohly osvětlit, proč tehdejší premiér Tony Blair nezohlednil při rozhodování námitky generálního prokurátora, který radil invazi odložit na dobu, až ji svou rezolucí schválí OSN.

Když britská vláda premiéra Tonyho Blaira rozhodovala o tom, zda zahájit válku v Iráku, ptala se přitom na stanovisko i generálního prokurátora Petera Goldsmitha. Ten údajně nejprve měl vůči legálnosti invaze výhrady, od těch ale později na nátlak Tonyho Blaira ustoupil.

Goldsmith 7. března 2003 uvedl v memorandu, že invaze by se měla oddálit až do doby, dokud Rada bezpečnosti OSN neschválí další rezoluci proti Iráku, která by invazi podpořila. O 10 dní později nicméně Goldsmith zcela přehodnotil názor a prohlásil válku v Iráku za legální.

Britský soud nyní řeší, zda Blair o námitkách věděl a neměl kvůli nim názor na invazi přehodnotit. Celou věc by měly osvětlit právě záznamy z vládních jednání, ty podle nařízení tribunálu musí být zveřejněny, vláda se nicméně může ještě proti rozhodnutí odvolat.

Tlak na zveřejnění informací, na základě kterých vláda zahájila válku v Iráku, britská veřejnost a novináři vyvíjejí posledních šest let. Za tu dobu byl přijat zákon umožňující svobodný přístup k informacím, čehož novináři a aktivisté využili a podali stížnost k tribunálu.