Nový britský zákon má zamezit úplatkářským aférám v Horní sněmovně

Londýn - Britské ministerstvo vnitra narychlo připravuje zákon, podle kterého bude možné zbavit lordy jejich členství v Horní sněmovně v případě, že se prokáže jakákoliv aféra, která britské lordy zdiskredituje. Ministerstvo v čele s Jackem Strawem zavádí nová opatření v reakci na týden starou kauzu s údajným uplácením v Horní komoře parlamentu.

Zhruba před týdnem přinesli investigativní žurnalisté britského listu Sunday Times šokující důkazy o svévolnosti k přijímání úplatků některými členy sněmovny. Těm se novináři představili jako bohatí lobbisté, kteří jsou lordům ochotni poskytnout finanční obnos výměnou za eventuální úpravu některých britských zákonů. Pořízené zvukové i obrazové nahrávky byly posléze zveřejněny a vyvolaly v britském parlamentu vážné diskuze i o možnosti dědičnou Horní sněmovnu úplně zrušit.

„Pochopitelně i v Británii, jako v každé parlamentní demokracii existují posty lobbistů, kteří volně diskutují se státními útvary a prosazují zájmy svých zaměstnavatelů. Z reakcí vlády je však neetické, aby lordové přijímali za podobné schůzky peníze. Klade se také důraz na to, aby všichni lobbisté při oficiálním jednání s členy vlády oznámili, jakým subjektem jsou placeni za poskytování rad,“ uvedl spolupracovník ČT v Londýně Ivan Kytka.

Nový zákon je zatím v počátečním procesu, uvažuje se i o nejpřísnějších sankcích. Pokud se člen Horní komory v budoucnosti dopustí trestného činu, má být automaticky zbaven mandátu. Připravuje se také rozsáhlý registr všech lobbistů.