Ostravská klinika má jako první v Evropě k dispozici unikátní rentgen

Praha - Ultramoderní rentgen s přímou digitalizací, kterým zatím nedisponuje žádné zdravotnické zařízení v Evropě, získala poliklinika v Ostravě-Porubě. Snímač splňuje nejpřísnější bezpečnostní kritéria a značně urychluje diagnostiku. Digitální snímky si může najednou prohlédnout libovolný počet lékařů na různých místech v republice. Nový přístroj stál polikliniku přes 13 milionů korun.

Mezi nejvýraznější pozitiva nového rentgenu patří nesrovnatelně lepší kvalita zobrazení, přesnost a rychlost. „Jedním kliknutím myši si můžu obrázek zmenšit nebo zvětšit, bez ztráty kvality samozřejmě,“ uvedl primář radiodiagnostického oddělení polikliniky MephaCentrum František Otáhal. Rentgenový snímač navíc u pacienta o polovinu snižuje radiační zátěž.

Lékaři se na monitoru zobrazí informace o stavu pacienta za pět vteřin po ukončení snímkování, diagnózu tak může ihned konzultovat se specializovanými pracovišti. „Prakticky se můžeme spojit s celou republikou nebo dokonce s celým světem,“ pokračoval Otáhal.

Nový rentgen si pochvalují také laborantky, kterým s jeho pomocí odpadá například vyvolávání filmů, namáhavé otvírání kazet a práce se různými chemikáliemi. Rentgen je navíc v evropských zemích naprosto výjimečný, tím pádem se polikliniky MephaCentrum stává i referenčním pracovištěm pro Evropu.

Celkově se ve všech světových zdravotnických zařízeních nachází jen 12 rentgenů tohoto typu, a to ve Spojených státech amerických a v Izraeli.

RTG pracoviště
RTG pracoviště
Více fotek
  • RTG pracoviště autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/679/67834.jpg
  • První pacient autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/679/67835.jpg