Pospíšil: EU potřebuje účinnější trestní řízení

Brusel - Ministři spravedlnosti EU se dnes v Bruselu dohodli na tom, že sedmadvacetičlenný blok potřebuje mechanismus, který by pomohl předcházet střetům soudních pravomocí různých států při trestních řízeních v zemích Evropské unie. Uvedl to ministr Jiří Pospíšil, který schůzku vedl. Justiční otázky v EU komplikuje fakt, že může dojít k trestním řízením proti jednomu pachateli paralelně v několika členských státech. To však porušuje právní zásadu, která zakazuje nové stíhání obviněného pro týž skutek.

Návrh na vytvoření mechanismu pro předcházení nežádoucích paralelních trestních řízení, založený na včasné výměně informací mezi členskými státy, letos navrhla Česká republika společně s Polskem a dalšími státy. České předsednictví EU by chtělo, aby tato iniciativa byla schválena do letošního června.

„Mám za to, že bylo dosaženo v zásadě konsensu nad tím, že takovéto rámcové rozhodnutí je užitečné. Členské státy uvítaly tento návrh,“ řekl Pospíšil. Podle něj budou v následujících měsících probíhat jednání o konkrétní podobě mechanismu, který by zefektivnil vedení trestních řízení.

Podle Pospíšila by schválení návrhu nejen pomohlo justici jednotlivých členských států, ale přímo též daňovým poplatníkům, kterým by to ušetřilo peníze.