Objev zoologů: Zvířata vnímají magnetická pole

Praha - Týmu českých a německých zoologů se podařilo prokázat, že magnetická pole ovlivňují chování zvířat. Rozvinuli tak svoji dřívější teorii, že zvířata v lese nebo stáda skotu na pastvě v sobě mají jakýsi přírodní kompas. Své poznatky expertní tým publikoval v časopise Akademie věd USA, který je řazený k nejprestižnějším vědeckým časopisům na světě.

Ještě donedávna si vědci mysleli, že živočichové mají pět smyslů. Teď to vypadá, že k čichu, zraku, sluchu, hmatu a chuti přibude další - orientace v terénu podle magnetického pole. Zoologové díky nasnímkované planetě na Google Earth zjistili, že stáda krav nebo jelení a srnčí zvěře se při pastvě a spánku otáčejí vždy tak, aby jejich těla mířila od severu k jihu.

 
Střelku jejich vnitřního kompasu ale dokáže poplést silné magnetické pole, například pod dráty vysokého napětí. „Znamená to, že střídavé magnetické pole, které generují vodiče, ruší schopnost orientace zvěře,“ vysvětluje zoolog Pavel Němec z Univerzity Karlovy. „Kdybychom položili kompas blízko magnetu, taky se bude točit sem a tam. Je to asi něco podobného,“ tvrdí Hynek Burda z Univerzity Duisburg-Essen. Rušivý efekt působí na zvěř asi do padesáti metrů od silnoproudého vedení.

Česko-německý vědecký tým už připravuje další fázi svého výzkumu. Mimo jiné by se v něm chtěli pokusit zodpovědět otázku možné škodlivosti magnetických polí.

Skot
Skot