Nanotechnologie se ženou plnou parou vpřed

Praha - Nanotechnologie, tedy stále známější technický obor, jenž se zabývá tvorbou a využíváním materiálů v měřítku řádově nanometrů, sice nacházejí uplatnění už nyní, celý rozsah jejich použití je však hudbou budoucnosti. Ve fázi testování jsou zatím medicínské technologie, ale mnozí znají například textilní materiál goretex, jehož nanostruktura přináší uživatelům příhodné vlastnosti - látka je propustná pro vodní páry, ale nikoliv pro vodu v kapalném skupenství.

Odborníci v nanolaboratořích připravují nanočástice „na míru“ - přesně podle požadavků zákazníků. Nanočástice a nanomateriály lze přitom nejen vyrobit, ale i modifikovat jejich povrch. Pomocí malého množství nanočástic se připravují nátěrové systémy unikátních vlastností, například odolné vůči povětrnostním vlivům, poškrábání nebo vysokým teplotám.

Nanočástice nachází využití i v boji proti rakovině

Tyto nanonátěry se uplatňují třeba v automobilovém průmyslu nebo stavebnictví. Nanočástice mohou být užitečné i v medicíně, konkrétně v oblasti zubních implantátů, pomáhají při procesu likvidace rakovinných buněk nebo mohou sloužit jako nosiče léků.

Jak uvedl Eduard Hulicius zFyzikálního ústavu Akademie věd ČR, nanotechnologie se začaly používat už ve staré Číně v souvislosti s nanočásticemi zlata, které se užívaly pro barvení. Dnes už se po desetiletí využívají v mikroelektronice, jež přechází v nanoelektroniku.

Otevření špičkového nanocentra

Společnost Synpo otevřela na začátku roku v Pardubicích nové špičkové laboratoře, celý název zařízení zní České centrum nanostrukturovaných polymerů a polymerů na bázi obnovitelných zdrojů. Díky dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace se centrum výzkumu a vývoje pomalu plní špičkovým laboratorním vybavením.

„V současné době připravujeme unikátní multifunkční nanočástice, které plní několik funkcí najednou, tzn. chrání polymerní systém proti ultrafialovému záření, zároveň mají antimikrobiální efekt a zároveň jsou schopny chránit systém proti poškrábání a navíc dodají systému i odolnost proti zvýšeným teplotám,“ uvedl o produktech nových přístrojů Jiří Zelenka,vedoucí českého nanocentra.

Projekt Českého centra nanostrukturovaných polymerů počítá s modernizací a technologickým vybavením celkem šesti laboratoří, odborníci se chystají instalovat další výzkumná zařízení, která slouží k charakterizaci nanostruktur a nanokompozitů nebo chtějí nakoupit tlakový reaktor a mikrovlnný reaktor pro laboratoř polymerních syntéz. Práce na projektu by měly skončit na počátku roku 2011.

Pracovníci v automobilce
Pracovníci v automobilce
Více fotek
  • Pracovníci v automobilce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/709/70890.jpg
  • Nanovlákna autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/85/8430.jpg