Při prodloužení vazby pro Krejčíře byla porušena konvence lidských práv

Paříž/Štrasburk - České úřady porušily Evropskou konvenci lidských práv, když prodloužily vazbu uvalenou na uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. Rozhodl tak Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. K tomu Radovan Krejčíř, který byl v letech 2003 až 2004 zadržován v souvislosti s vyšetřováním úvěrových podvodů, podal stížnost. Podnikatel tvrdil, že byl zadržován neoprávněně na základě nedostatečných důvodů. Samotné Krejčířovo uvěznění bylo ale podle soudu plně odůvodněné.

České ministerstvo spravedlnosti sdělilo, že Krejčíř podal u této instituce stížnost proti ČR za údajné porušení svého práva na svobodu a osobní bezpečnost ve smyslu článku 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Tribunál ve Štrasburku dal Krejčířovi zapravdu, že podmínky vazby ohledně její délky nebyly pevně stanoveny a že rozhodování bylo tehdy na státním zástupci, a ne na soudu, což obojí odporuje zásadám nestranného výkonu spravedlnosti podle evropské konvence. Krejčířovi taky nebyly prý zcela zajištěny dostatečné podmínky pro to, aby se mohl před soudem domáhat propuštění z vazby.

Naopak Krejčířovu námitku týkající se neexistence dostatečných důvodů pro jeho vzetí do vazby Evropský soud odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Stejně tak neuznal, že by mu bylo zcela znemožněno usilovat o to dostat se podmínečně na svobodu výměnou za zákonné záruky například v podobě kauce.

České ministerstvo spravedlnosti bere podle sdělení své mluvčí dnešní rozhodnutí na vědomí. Další případné kroky bude ministerstvo ještě zvažovat po podrobné analýze rozhodnutí Evropského soudu. Krejčířův advokát nechce dnešní rozhodnutí komentovat, dokud ho nebude mít k dispozici.

Podle soudu je rozhodnutí pro Krejčíře dostatečným zadostiučiněním, a žalující tak nedostane odškodnění ve výši milionu Kč za ušlý zisk a ani náklady na právníka, jak Krejčíř požadoval. Tribunál Krejčířovi uznal pouze právo na vyplacení 5000 eur od českého státu na soudní výlohy.