Budoucí policisté se v Rusku učí z antisemitských učebnic dějepisu

Moskva - Petrohradská policejní právnická univerzita vydala pro své studenty dějepisnou učebnici plnou antisemitských názorů. Studující policisté se v ní dozvědí, že "sionisté fyzicky odstranili Stalina" nebo že sovětský prezident Michail Gorbačov byl ve skutečnosti sionistickým agentem jménem Garber a SSSR prý záměrně zničil "ve jménu Boha Mojžíše".

Učebnice pod názvem Dějiny státu a práva v letech 1985 až 1991, jejímž autorem je profesor petrohradské policejní akademie Vasilij Drožžin, se má vlastně věnovat jen období přestavby, zabíhá však i do značně vzdálenějších období.

„Trockij byl přímým prezidentem sionistických kruhů Ruska. Diktaturu proletariátu neprosazoval vůbec proto, aby ulehčil život zbídačelým pracujícím, ale aby dosáhl maxima možností pro uskutečňování cílů světových sionistických kruhů,“ popisuje učebnice. Jako další uvádí tvrzení, že „sionisté fyzicky odstranili Stalina“. Nebo: „Rozpad SSSR a vznik Svazu nezávislých států (ruská zkratka SNG) na jeho území je třeba rozšifrovat jako 'Splnila se Hitlerova naděje' (první písmena v ruštině rovněž SNG). Co nedokázal německý fašismus, uměl dokončit sionismus.“

„Při vystoupení v izraelském parlamentu (Knesetu) v únoru 1992 Gorbačov - Garber prohlásil: 'Vše, co jsem učinil se Sovětským svazem, udělal jsem ve jménu našeho Boha Mojžíše',“ tvrdí se také v učebnici.

Příručka vyšla v 1000 výtiscích, učebnice má copyright univerzity ministerstva vnitra, které je proto vlastníkem tohoto produktu a nijak se přitom nedistancuje od autora a jeho názorů.