Slovensko zpřísnilo tresty za extremistické činy

Bratislava - Slovenský parlament dnes schválil novelu, která umožní zpřísnit tresty za projevy rasismu. Pozměněný zákon začne platit od června, důrazněji bude postihovat např. podněcování k rasové nenávisti. Jeho předlohu, kterou navrhlo ministerstvo spravedlnosti, kritizovaly některé nevládní organizace.

Zákon umožňuje vyměřit vyšší tresty například za podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti. Za přitěžující okolnost bude považováno členství v extremistické organizaci. Zpřísnění trestů se týká i výtržnictví, čímž ministerstvo reaguje na násilí při sportovních akcích. Pod trestný čin výtržnictví je nově řazeno hanobení státních symbolů nejen Slovenska, ale i jiných zemí.

Vláda Roberta Fica podpořila změny v trestním zákoně krátce po loňském sporném zásahu policie proti maďarským fotbalovým fanouškům v Dunajské Stredě a po incidentu v Kráľovském Chlmci na východním Slovensku, kam dorazilo 28 Maďarů oděných v kopiích fašistických uniforem. Oba incidenty vyostřily slovensko-maďarské vztahy.

Trestné bude i popírání nebo zlehčování genocidy

Na Slovensku bude trestné také obhajování, popírání nebo zlehčování genocidy, zločinů proti lidskosti nebo válečných zločinů. Nový zákon za tyto činy počítá až s ročním trestem, dolní hranice pro popírání holocaustu byla podle dosavadní verze zákona šest měsíců. Novela rovněž definuje extremistické činy a také pojem extremistický materiál, za jehož výrobu, šíření a přechovávání bude hrozit vězení.

Nevládní organizace ale upozorňují na to, že definice extremismu není jasná. „Rasově motivované trestné činy tvoří jen určité procento extremistických trestných činů a naopak ne všechny rasově motivované trestné činy mají extremistické pozadí,“ řekla ředitelka sdružení Občan a demokracie Šarlota Pufflerová.

Slovensko odsouzeno v souvislosti se sterilizací Romek

Rasovou diskriminaci řešil dnes i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, když odsoudil Slovensko ve sporu s osmi romskými ženami. Ty si stěžovaly, že neměly přístup k lékařské dokumentaci týkající se sterilizace, které byly nevědomky podrobeny. Soud se jednomyslně shodl, že Slovensko tak porušilo právo na respekt k soukromému životu, které zaručuje Evropská úmluva o lidských právech. Oznámila to agentura AFP.

Ženy rodily císařským řezem ve dvou nemocnicích na východním Slovensku, načež zjistily, že nemohou znovu počít. Podezřívaly nemocnice, že je během zákroku sterilizovaly. V roce 2002 byl jejich advokátům odmítnut přístup k lékařské dokumentaci. V následujícím roce slovenská justice povolila stěžovatelkám, aby do dokumentace nahlédly, ale ženy si z ní mohly udělat jen ručně psané poznámky, ne si z nich udělat fotokopie, píše AFP.

Tribunál přisoudil každé z osmi stěžovatelek 3 500 eur (asi 95 000 korun) jako kompenzaci utrpěné morální újmy. Sumu jim musí vyplatit stát. Štrasburský soud je instituce Rady Evropy a jeho rozsudky jsou pro členské země rady, a tedy i pro Slovensko, závazné.