Cenu Milady Paulové dostala přední česká ekoložka

Praha - Ministerstvo školství a Akademie věd ocenily za celoživotní přínos vědě osmdesátiletou Milenu Rychnovskou. Cenu Milady Paulové převzala přední česká ekoložka v rámci evropské konference na podporu žen ve vědě. Rychnovská se zaměřuje na ekologii krajiny. Rostliny a louky ji zajímaly od útlého dětství. K zájmu o přírodu ji vedl otec zoolog. Už ve dvanácti letech se rozhodla, že se botanika stane jejím životním oborem.

Jako mnoho žen ve vědě i ona stála v průběhu let před klasickou otázkou: kariéra, nebo rodina. Nakonec na dlouhé roky vědu odsunula a věnovala se dětem. „Domnívám se, že žena, když se vdá a má děti, má prioritní zodpovědnost za výchovu a duševní vývoj svých dětí,“ míní Rychnovská.

Ministerstvo školství spolu s Akademií věd uděluje cenu Milady Paulové letos poprvé. Do budoucna chtějí vždy oceňovat jinou oblast vědy. „Na nás tedy bylo vybrat ten obor, potom ustavit komisi z předních odborníků v oboru ekologie a udržitelného rozvoje,“ uvedla Marcela Linková ze Sociologického ústavu AV ČR.

Cena nese jméno historičky Milady Paulové, která v roce 1925 dostala jako první žena u nás právo přednášet na univerzitě a stala se rovněž první českou profesorkou. „Cena je jedním z faktorů motivace, my musíme dostat k vědě více dívek,“ uvedla ministryně školství Miroslava Kopicová. 

Miroslava Kopicová
Miroslava Kopicová