Wichterleho prémii dostalo 24 mladých vědců

Praha - Prémii Otto Wichterleho dnes v reprezentativní vile Lanna převzalo z rukou předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše 24 mladých vědců a vědkyň, kteří pracují v ústavech a laboratořích akademie. Mezi oceněnými převažují už tradičně přírodovědci, kterých je 18. Mezi nimi jsou i dvě Ukrajinky: absolventka Fyzikální fakulty Kyjevské univerzity Tarase Ševčenka Taťána Ostapčuková a Viktoryia Poteryová, která vystudovala Státní ukrajinskou univerzitu. Ze společenských a humanitních věd si prémii odnesli dva historikové, filozof, právník a socioložka s jazykovědkyní. Prémii představuje diplom a především 270 000 korun vyplácených po 90 000 korunách ve třech po sobě následujících letech.

Mezi oceněnými je například Radomír Pánek z Ústavu fyziky plazmatu, který je vedoucím projektu Compass. Jde o reaktor na jadernou fúzi, který českým vědcům věnovali Britové. Ústav ho letos v únoru uvedl do provozu. Tokamak Compass má ambice stát se centrem výzkumu jaderné fúze ve střední Evropě. Světové centrum fúzního výzkumu se buduje v jihofrancouzském Cadarache. Reaktory na jadernou fúzi by měly v budoucnu vyrábět elektřinu bez jaderného odpadu.

Obecně ekologickou invazí a bolševníku velkolepého zvlášť se zabývá oceněný Jan Pergl z Botanického ústavu. Oceněný Pavel Flachs z Fyziologického ústavu zkoumá vliv různých mastných kyselin a jejich derivátů v dietě na organismus.

Video Reportáž Jana Osúcha
video

Reportáž Jana Osúcha

Právník Ján Matejka z Ústavu státu a práva přispěl k založení nové právní disciplíny - internetového a počítačového práva, která se zabývá zejména značně atypickými právními vztahy, které vznikají při užívání internetu, při elektronickém obchodování, ochraně práv duševního vlastnictví i mezinárodními aspekty těchto problémů.

Otto Wichterle byl prvním předsedou akademie v polistopadovém svobodném Československu, po němž akademie prémii se svolením jeho rodiny pojmenovala, patřil ke světově známým chemikům. Vynalezl silon a především proslul vynálezem měkkých kontaktních očních čoček z hydrogelů. Hydrogel vynalezl jeho asistent a spolupracovník Drahoslav Lím.

Reaktor tokamak Compass
Reaktor tokamak Compass