Zjišťovat látky v tkáních půjde rychleji

Praha - Vědci vyvinuli novou metodu, která umožňuje rychle a spolehlivě zjistit rozličné metabolity jako například cukry, mastné kyseliny, aminokyseliny a další organické látky ve vzorcích rostlinných a živočišných tkání. Na objevu se podíleli výzkumníci z Max-Planckova institutu chemické ekologie v německé Jeně a jejich kolegové z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. O objevu informovala Zuzana Bukovská z tiskového odboru akademie. Vědci podrobně o objevu informují v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Pouhá jedna kapka krve stačí k identifikaci řady metabolitů obsažených v krvi, například mastných kyselin. Tato nová technika, nazvaná MAILD (Matrix-Assisted Ionization/Laser Desorption), je založena na dnes již klasické metodě hmotnostní spektrometrie (MALDI-TOF/MS). Umožňuje vědcům rozpoznávat velké množství metabolitů v biologickém materiálu, což otevírá dveře pro takzvanou cílenou vysokokapacitní metabolomiku.

Kromě vzorků z rostlin a hmyzu vědci studovali také klinické vzorky. Identifikovali široké spektrum látek - organických kyselin - vyskytujících se v jedné kapce lidské krve. V rutinní lékařské diagnostice jsou podobné analýzy dosud stále prováděny velice komplikovanými metodami. Jestliže se vědcům povede dále rozvést popsanou metodu tak, aby byla schopna nejen posloužit k identifikaci látek, ale též k jejich kvantifikaci, může se z MAILD stát velice rychlá a efektivní metoda pro lékařskou a biologickou diagnostiku.