ČR podepsala přístupovou dohodu s organizací EUMETSAT

Praha - Česká republika se v příštím roce stane plnoprávným členským státem Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT). Přístupovou dohodu podepsali ministr životního prostředí ČR Ladislav Miko a generální ředitel organizace EUMETSAT Lars Prahm. Organizace se sídlem v německém Darmstadtu zajišťuje nepřetržitý tok dat z meteorologických družic. Je také jednou z klíčových složek nově budovaného evropského programu Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti. Plné členství opravňuje státy podílet se na vývoji družic, používat všechna získaná data a software organizace.

„Plné členství v organizaci EUMETSAT nám umožňuje sdílet veškeré údaje a informace potřebné ke zkvalitnění našich meteorologických služeb, jako jsou protipovodňová ochrana a prevence,“ řekl Miko. Prahm dnes připomněl, že Česká republika byla v roce 1992 prvním nečlenským státem, který uzavřel s organizací EUMETSAT dohodu o využití údajů: „Dosažení plnoprávného členství je posledním milníkem v tomto dlouhodobém partnerství,“ dodal.

Češi se na vývoji aplikací souvisejících s evropskými družicemi už podílejí, a to prostřednictvím programu Evropské vesmírné agentury (ESA). Agentura přijala od roku 2005 celkem 29 českých projektů z různých oborů kosmonautiky a kosmického výzkumu, z toho se pozorování Země a tedy témat organizace EUMETSAT týkala zhruba polovina. 

Přístupem k ESA a EUMETSAT se vzhledem k těsné provázanosti vývoje a provozu družic mezi organizacemi otevřou možnosti pro uplatnění podstatně většího počtu malých a středních podniků v oblastech informační technologie a přístrojové techniky.

Vstupní poplatek bude pro Česko znamenat jednorázový výdaj ve výši pět milionů eur (130 milionů korun). Roční poplatky členských i spolupracujících států jsou odvozovány z hrubého domácího produktu jednotlivých členů. Vstupní poplatek zaplatí ministerstvo životního prostředí ve čtyřech splátkách mezi lety 2010 až 2013. Členský poplatek bude hradit ministerstvo zahraničních věcí, v roce 2010 to bude 2,5 milionu eur (65 milionů korun). 

Jako členský stát se ČR plně zapojí do rozhodování evropské organizace a její podniky se budou moci ucházet o zakázky v rámci této organizace. Zároveň si zachová neomezený přístup ke všem údajům a výstupům ze sítě EUMETSAT pro své oficiální činnosti, které využívala již jako spolupracující stát. Česká republika se bude účastnit všech povinných programů organizace.

Třetí generace Meteosatu má přijít za šest let

EUMETSAT má podle údajů MŽP v současnosti 23 evropských členských států a sedm spolupracujících států. Organizace provozuje čtyři geostacionární družice, první evropskou polární orbitální družici a oceánskou družici. Údaje a výstupy z družic organizace EUMETSAT přispívají k předpovídání počasí a monitorování světového klimatu. 

Data z evropských družic Meteosat začali čeští meteorologové pravidelně přijímat v roce 1991. Od prosince 2004 docházejí data z družic druhé generace do Českého hydrometeorologického ústavu v digitální podobě. Tento systém by měl zůstat funkční až do roku 2015, kdy se předpokládá nástup družic Meteosat třetí generace.

Meteorologická družice
Meteorologická družice
Více fotek
  • Meteorologická družice autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/946/94571.jpg
  • Ladislav Miko autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/843/84261.jpg