Rozkaz pro Izraelce v Gaze: Neptej se a střílej

Jeruzalém - Izraelští vojáci měli při ofenzívě do pásma Gazy nejdříve střílet a teprve potom se zajímat o to, zda míří na civilisty, nebo ozbrojené radikály. Vyplývá to z výpovědí, jež získala organizace ochránců lidských práv Breaking the Silence a jež byly dnes zveřejněny. Tiskové oddělení armády vyjádřilo politování nad tím, že ochránci lidských práv zveřejňují zprávu založenou na anonymních, obecných a neověřených svědectvích.

„Raději střel nevinného, než bys s mířením na nepřítele váhal. Jestliže si nejsi jist, zabij. Nasadili jsme nesmyslně mnoho zbraní. Od chvíle, kdy jsme se objevili na palebné pozici, stříleli jsme na místa, kde by se mohli ukrývat nepřátelé. V obydlených oblastech jsou nepřáteli všichni, nikdo není nevinný,“ zaznělo ve výpovědích vojáků.

Někteří z vojáků tvrdili, že civilisté se používali jako lidské štíty, do podezřelých budov prý šli vojáci až za skupinou civilistů. „Rozkaz nezněl ˙střílej na vše, co se hýbe˙, ale obyčejně nám říkali, abychom stříleli vždy, když se budeme cítit ohroženi. Opakovali nám, že jsme ve válce a že ve válce neplatí pro palbu žádná omezení,“ řekl prý jeden z vojáků.

Video Reportáž Jakuba Nettla
video

Reportáž Jakuba Nettla

Minimalizace vlastních ztrát

Kvůli minimalizaci vlastních ztrát izraelská armáda zdemolovala v některých případech celé ulice v Gaze. V současné době, půl roku po skončení ofenzívy, se začíná vyklízet odhadovaných 600 000 tun sutě.

Vojáci údajně dostali příkaz nehovořit o ofenzívě s novináři. Organizace Breaking the Silence poskytlo výpovědi 30 vojáků, kteří prý chtěli poukázat na úpadek morálních hodnot ve vojsku. Izraelská armáda zprávu považuje za snůšku z doslechu získaných informací. Trvá na tom, že vojáci postupovali podle mezinárodních norem, a je ochotná vyšetřit jakoukoli oficiálně podanou stížnost.