Americká studie prokázala vliv smogu na IQ dětí

Chicago/Plzeň - Vědci poprvé prokázali spojitost mezi inteligencí dětí a vystavení jejich matek v těhotenství znečištěnému ovzduší. Studie podporuje teorii o vlivu smogu na vývoj lidského mozku. Její autoři sledovali 249 dětí. Jejich matky v posledním stadiu těhotenství nosily na zádech po 48 hodin zařízení na registraci kvality ovzduší. Většina z nich žila v chudých newyorských čtvrtích a byla vystavena zplodinám z automobilů, autobusů a nákladních vozů. Narozeným dětem byla po pěti letech změřena inteligence. Ty, které se narodily matkám z nejvíc znečištěných oblastí, měly v testech až o pět bodů nižší výsledky. Studii přinesl odborný časopis Pediatrics.

Podle autorky studie Fredericy Pereraové je takový rozdíl dostatečný, aby to ovlivnilo školní úspěšnost. Pediatr Michael Msall, který se na studii nepodílel, prohlásil, že to neznamená, že by se děti ze znečištěného prostředí nenaučily číst a psát. Ukazuje to však, že člověk podstupuje zdravotní riziko spojené se znečištěným prostředím nejen třeba tím, že bydlí pod továrním komínem. Smog běžný ve městech může představovat větší zdravotní riziko, než se původně myslelo.

Odborník na otázky vlivu prostředí na lidské zdraví z univerzity Johnse Hopkinse Patrick Breysse se domnívá, že ze studie vyplývá, že vystavení smogu před narozením může mít pro vyvíjející se mozek stejné důsledky jako vystavení olovu. „Tyto poznatky otevřou mnohé oči,“ řekl.

Video Rozhovor s Miroslavem Šutou
video

Rozhovor s Miroslavem Šutou

Kritici, kteří požadují další potvrzení výsledků této studie, upozorňují na možnost vlivu škodlivin na novorozence a také na to, že ve skupině intelektově nejslabších dětí bylo jen málo matek, jež dokončily alespoň středoškolské vzdělání.

Podobné výzkumy probíhají i u nás

Škodlivin, které mohou proniknout k dítěti, je celá řada. „V této studii měřili polyaromatické uhlovodíky, což jsou takové škodliviny, které vznikají například při grilování nebo unikají z výfukových plynů dieselových automobilů nebo z elektráren, ze spaloven odpadů,“ uvedl konzultant pro ekologická zdravotní rizika Miroslav Šuta.

Koncentrace, které byly naměřeny v New Yorku, se blíží řadě měst v České republice. „Polyaromatické uhlovodíky jsou značný problém v České republice. Zvláště na severní Moravě je notoricky známo, že Ostrava, Karviná a tato oblast je velice zamořená polyaromatickými uhlovodíky,“ řekl Šuta s tím, že i v České republice probíhá výzkum vlivu znečištěného ovzduší na zdraví dětí.

Výfukové plyny
Výfukové plyny
Více fotek
  • Výfukové plyny autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/194/19387.jpg
  • Znečištěné ovzduší autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/930/92961.jpg