Biopotraviny prý nejsou zdravější než normální strava

Londýn - Podle výsledků nové britské studie neexistují důkazy o tom, že by biostrava přinášela nějaké zvláštní zdravotní výhody. Existují malé rozdíly ve výživné hodnotě obou typů potravin, ale není žádný důkaz o jejich zvláštním vlivu na zdraví populace, informovali britští vědci. Do analýzy experti z londýnské školy hygieny a tropické medicíny zahrnuli 169 studií za posledních padesát let. Rozdíly v nutriční hodnotě se ukázaly u 55 z nich, řekl vedoucí výzkumu Alan Dangour.

Oba typy potravin mají přibližně shodný podíl vápníku, železa a vitamínu C. Liší se v podílu dusíku a fosforu, pravděpodobně kvůli různým hnojivům. Týká se to plodin, masa, vajec a mléčných výrobků. Podle zprávy tyto rozdíly pravděpodobně nemají žádné důsledky pro zdraví.

Úřad pro kontrolu potravin připouští, že jsou třeba další studie

Zadavatelem studie byl britský Úřad pro kontrolu potravin (FSA). Podle ředitelky oddělení FSA pro spotřebitele Gill Fineové výsledky studie neznamenají, že lidé mají přestat jíst biopotraviny. Lidé se pro výsledky ekologického zemědělství mohou rozhodnout kvůli přístupu vůči chovaným zvířatům nebo ochraně životního prostředí.

Podle analytika britské organizace na podporu ekologického zemědělství Soil Association Petera Melchetta je třeba prozkoumat dlouhodobý vliv pesticidů na lidské zdraví. Průzkum byl proveden na malém množství studií a není průřezový, prohlásil Melchett. Dangour i FSA připustili, že jsou potřeba kvalitnější průřezové studie.

V současnosti tvoří biopotraviny na britském trhu asi 10 % nákupu běžné rodiny. Až do loňského roku prudce rostlo množství nakoupených bioproduktů, a to až o 15-20 %. Nyní však na britské spotřebitele dopadá krize a odbyt rapidně klesá.

Zdravotní přednosti vyzdvihují hlavně obchodníci

Jan Valeška z Pro Bio Ligy upozorňuje, že hlavní předností biopotravin je forma jejich výroby. Ekologické hospodaření se snaží brát ohledy na životní prostředí. „Domnívám se, že nejdůležitější aspekt je ten environmentální. Zdravotní benefit přichází až následně,“ uvedl Valeška. Navíc zdravotní přednosti podle něj vyzdvihují především obchodníci, pro které je tato marketingová strategie snadno použitelná.

Biopotraviny
Biopotraviny