Dáma s čelenkou a pochodní je symbolem USA

New York - Socha Svobody, umístěná na jednom z ostrůvků při vjezdu do newyorského přístavu, je dílem francouzského sochaře Frédérika Augusta Bartholdiho. Více než 46 metrů vysoká dáma s paprskovitou čelenkou a pochodní patří mezi nejznámější symboly USA. Základní kámen podstavce sochy byl položen 5. srpna 1884. Měděná socha je darem francouzských občanů, který vyjadřoval přátelství navázané oběma zeměmi v období americké revoluce.

„Socha měla být dokončena roku 1876, čili ke stému výročí vyhlášení nezávislosti, což je považováno za založení USA. O deset let se to ale nestihlo,“ vysvětluje amerikanista Jakub Lepš a dodává: „První část, která tedy stihla sté výročí, byla paže s pochodní, která stihla výstavu ve Filadelfii v roce 1876. Lidé na ni dokonce mohli vystoupit, byla to veliká atrakce. A pomohla také s financováním, kdy lidé dávali peníze, tak jako se u nás dávalo na Národní divadlo. Protože Francie platila sochu a Amerika podstavec.“

Sochu zhotovil Bartholdi s pomocí konstruktéra jedné z pařížských dominant Gustava Eiffela. Bartholdi už navrhl podobnou sochu pro Suezský průplav, ale Egypt jeho nápad nepřijal. V červenci 1884 byla v Paříži jedna z nejslavnějších soch oficiálně předána americkému velvyslanci jako dar francouzského národa, pak ji čekala cesta lodí přes Atlantik. Železná kostra obložená 300 měděnými pláty byla rozebrána a ve 214 přepravních bednách o celkové hmotnosti 225 tun převezena z Francie do New Yorku.

Video Rozhovor s Jakubem Lepšem
video

Rozhovor s Jakubem Lepšem

Svoboda osvěcující svět fungovala jako maják

V souladu s Bartholdiho plánem byl pro umístění monumentu vybrán ostrůvek u ústí řeky Hudson. Socha Svobody osvěcující svět, jak zní její oficiální název, byla slavnostně odhalena za přítomnosti jejího tvůrce v říjnu 1886. Vybraná poloha umožnila i její praktické využití, kdy prosklená pochodeň prvních 16 let fungovala jako maják.