Do Rakouska se sjely desetitisíce svědků Jehovových

Vídeň - V Rakousku začal mezinárodní kongres svědků Jehovových, který potrvá do neděle. Na vídeňském fotbalovém stadionu Ernsta Happela se shromáždilo 40 tisíc členů tohoto společenství z 18 zemí světa, 400 jich přijelo z České republiky. Na kongresu by se mělo mluvit především o duchovní pomoci v době ekonomické krize. V Rakousku se přitom jehovisté dočkali oficiálního uznání jako náboženská skupina teprve před několika měsíci.

Náboženskou společnost svědků Jehovových v roce 1884 založil Charles T. Russell. Jehovisté jsou známi hlavně tím, že po ulicích rozdávají letáky a knížky nebo obcházejí domácnosti. Veřejnost pak kontaktují přes publikace Strážná věž Probuďte se!, které vycházejí ve 174 jazycích a v nákladu okolo 37 milionů výtisků. Svědci Jehovovi nyní mají po světě miliony přívrženců. Sami sebe považují za křesťany, církve je ale označují za sektu. Jehovisté například neslaví Vánoce, očekávají brzký konec světa a odmítají transfuze krve a vojenskou službu.

K jehovistům se podle zpravodaje ČT Jana Moláčka hlásí v Rakousku asi 21 tisíc lidí a jsou zde pátou nejpočetnější náboženskou skupinou. O státní uznání zde jako křesťanská skupina usilovali od roku 1978 a svou žádost zdůvodnili tím, že díky němu získají na veřejnosti jasné právní postavení. Umožní jim mimo jiné nabízet náboženskou výuku ve školách. Letos v květnu se v Rakousku stali státem uznávanou náboženskou společností.

V Česku patří svědkové Jehovovi ke státem uznávaným náboženským společenstvím už od září 1993. Jako náboženská společnost byli registrováni už v roce 1934 v tehdejším Československu. Za nacistické okupace a za socialismu byli rozpuštěni a pronásledováni. O registraci požádali hned po pádu železné opony v roce 1990. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 se k nim přihlásilo přes 23 tisíc lidí.

/*json*/{"map":{"lat":48.207308,"lng":16.4210522,"zoom":17,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":48.207250806872,"lng":16.421020030975,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/