Přání Alžběty II. vyslyšeno - vyjde životopis královny matky

Londýn - Na žádost britské královny Alžběty II. sepsal anglický publicista William Shawcross oficiální životopis její matky Alžběty, která je známá jako královna matka. První možnost seznámit se s jejím životem i názory bude mít veřejnost 17. září. Bilance života matky současné panovnice čítá 1 100 stran a vyjde pod názvem Královna Alžběta, královna matka. Shawcross na publikaci pracoval šest let. Královna matka, choť Jiřího VI., patřila k nejpopulárnějším členům královské rodiny. Zemřela v roce 2002 ve věku 101 let.

Shawcross měl při práci přístup nejen ke královským archívům, ale i k dopisům, které královna matka během života napsala, a k přepisům soukromých rozhovorů, jež s ní vedl v 90. letech její přítel Eric Anderson. Ty se týkaly především změn na královském trůně v 30. letech minulého století.

Jak se v Británii střídali panovníci…

0Švagr královny matky, britský král Edward VIII., se v roce 1936 vzdal trůnu kvůli tomu, že si chtěl vzít rozvedenou Američanku Wallis Simpsonovou. Abdikace otevřela cestu ke korunovaci Alžbětina manžela a Edwardova bratra Alberta, vévody z Yorku, na krále Jiřího VI. Alžběta se Andersonovi svěřila, že kralování zkrátilo Jiřímu VI., který byl nesmělý, nervózní a koktal, život. K jeho smrti v roce 1952 ve věku 57 let na rakovinu plic ale zřejmě přispělo i 40 cigaret denně.

0Na trůn po jeho smrti nastoupila její dcera jako Alžběta II. a z dosavadní manželky krále byla královna matka. Stala se jedním z nejoblíbenějších členů královské rodiny, k popularitě jí přispělo i rozhodnutí neopouštět Londýn ve chvíli, kdy jej za 2. světové války bombardovala německá Luftwaffe. Hitlerova propaganda ji také označovala za nejnebezpečnější ženu Evropy. Jejího pohřbu (zemřela 30. března 2002) se zúčastnilo na milion lidí.

Životopis by měl také přinést její pohled na korunovaci její dcery, na princeznu Dianu i na jednotlivé britské premiéry. Prý obdivovala někdejší premiérku Margaret Thatcherovou, i když její dcera s ní měla poněkud napjaté vztahy.

Buckinghamský palác
Buckinghamský palác
Více fotek
  • Buckinghamský palác zdroj: www.yahoo/images http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/351/35062.jpg
  • Alžběta II. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/813/81291.jpg