Při Kristově Poslední večeři se jedlo čím dál víc

Londýn – Čím dál bohatší byla v podání malířů během uplynulého tisíciletí biblická Poslední večeře Ježíše Krista. Úměrně k tomu se také zvětšovaly talíře, které měli stolovníci před sebou. K tomuto závěru dospěla trojice amerických odborníků, kteří analyzovali 52 slavných Posledních večeří namalovaných od roku 1000.

Podle autorů studie tento vývoj odráží pokrok zemědělství posledních deseti staletí, zvýšení výroby a dostupnosti potravin. „Protože umění napodobuje život, odrážejí se tyto změny i v obrazech představujících nejslavnější večeři v dějinách,“ uvedl jeden z autorů studie Wansink v britském časopisu The International Journal of Obesity.

Dva profesoři a jeden presbyteriánský duchovní došli s pomocí počítače k závěru, že v poměru k hlavám stolovníků se talíře zvětšily během tisíciletí o 65,6 procenta, porce na talířích o 69,2 procenta a kousky chleba o 23,1 procenta. Pokud šlo rozeznat, co malíři Kristovi a apoštolům servírovali, byla to v 18 procentech případů ryba, ve 14 procentech jehněčí a v sedmi procentech vepřové.