Urbi et Orbi: Papež podpořil země čelící terorismu i katastrofám

Vatikán – U příležitosti Velikonoc, nejdůležitějších křesťanských svátků, dnes přednesl své tradiční velikonoční požehnání Urbi et Orbi – Městu a světu – papež Benedikt XVI. Hovořil o vykoupení a důležitosti Kristovy oběti. Vyjádřil solidaritu zemím sužovaným terorismem, válečnými konflikty i přírodními katastrofami. O sexuálních skandálech, které v současné době otřásají katolickou církví, se nezmínil.

Papež ve svém poselství zdůrazňoval potřebu světového míru a volal po smíření znepřátelených národů. „Prosím Ježíše, aby na Středním východě, především v zemi posvěcené jeho smrtí a vzkříšením, národy naplňovaly úplný a definitivní odklon od války a násilí k míru a svornosti,“ podtrhl Benedikt XVI.

Papež pamatoval i na Haiti

Video Papež přednesl Urbi et Orbi
video

Papež přednesl Urbi et Orbi

Svatý otec vyjádřil rovněž svou podporu latinskoamerickým zemím, které sužuje boj s organizovaným zločinem, a také obyvatelům zemětřesením postiženého Chile a Haiti. „Milovaný lid Haiti zpustošený děsivou tragédií zemětřesení, kéž uskuteční svůj exodus ze smutku a zoufalství k nové naději podepřené mezinárodní solidaritou,“ uvedl papež.

Davům lidí, které se na vatikánském Svatopetrském náměstí shromáždily, papež rovněž kladl na srdce, aby si uvědomovaly nutnost humanity, která podle něj nesmí být povrchní, ale vyžaduje i duchovní a morální konverzi. Ta je podle něj nezbytná pro překonání prohlubující se krize.

Z centrálního balkonu chrámu svatého Petra se Benedikt XVI. obrátil s výzvou také na vlády všech zemí světa. „Představitelům všech národů, kéž Kristovy Velikonoce přinesou světlo a sílu, aby ekonomickým a finančním aktivitám bylo konečně určováno místo podle měřítek pravdy, spravedlnosti a bratrské pomoci,“ zdůraznil.

Jeden z kardinálů překvapivě podpořil papeže

Celé Velikonoce se papež důsledně vyhýbá zmínkám o posledních skandálech katolické církve. Na začátek dnešní papežovy velikonoční mše se o nich nicméně zmínil kardinál Angelo Sodano. Papeži, který se stal terčem pedofilních skandálů, vyjádřil solidaritu celé katolické církve a věřících. „Svatý otče, Boží lid je s vámi a nenechá se ovlivňovat nynějšími babskými klepy,“ prohlásil kardinál.

Doposud se zatím nikdy v historii nestalo, aby se při papežské velikonoční mši někdo podobným způsobem obracel přímo na hlavu církve. Bezprecedentní vystoupení bývalého vatikánského státního sekretáře a nyní děkana kolegia kardinálů podle odborníků svědčí o tom, že Vatikán pociťuje sílící tlak v důsledku odhalení sexuálních praktik uvnitř církve.

Poutníci ani oběti zneužívání ovšem nebyli slovy kardinála Sodana nadšeni. „Oběti zneužívání nejsou nadšené, že o tom papež mlčel. Jedna z obětí mi řekla, že ji i ostatní urazilo, když byla jejich slova označena za malicherné pomluvy,“ informoval dopisovatel agentury Reuters Philip Pullella.

Papežovo poselství Urbi et Orbi přilákalo na Svatopetrské náměstí tisíce lidí. Věřící neodradil ani vytrvalý déšť, který se na Řím a Vatikán snáší už od brzkého rána. Na závěr svého projevu Svatý otec přednesl pozdravy ve více než šesti desítkách jazyků včetně češtiny a slovenštiny.

Papež Benedikt XVI.
Papež Benedikt XVI.
Více fotek
  • Papež Benedikt XVI. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1551/155082.jpg
  • Papežova garda autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1551/155089.jpg
  • Urbi et Orbi autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1551/155090.jpg
  • Před tradičním Urbi et Orbi sloužil papež velikonoční mši. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1551/155098.jpg