Turínské plátno budou moci zhlédnout miliony křesťanů

Turín - Katedrála v Turíně poprvé po deseti letech vystavila slavné plátno, do kterého bylo podle legendy zabaleno tělo Ježíše Krista po ukřižování. Plátno je ostře hlídáno a vystaveno v neprůstřelné schránce. Na jeden z nejcennějších objektů křesťanské církve se podle Vatikánu přijdou do severoitalského města podívat až dva miliony lidí. Výstava potrvá šest týdnů. Papež Benedikt XVI. se má do Turína vydat 2. května.

Testy z roku 1988 poukazují na nepravost plátna

Na velmi slabém plátně je vytisknuto mužské tělo s rukama a nohama poskvrněnýma krví. Plátno o rozměrech čtyři krát jeden metr je věřícími považováno za pohřební roucho Ježíše Krista. Křesťané věří, že jsou stopy krve způsobené Ježíšovým ukřižováním.

Testy z roku 1988 však odhadují, že plátno pochází ze středověku, konkrétně z období mezi rokem 1260 a 1390. To by poukazovalo na to, že jde o napodobeninu nebo úplný podvrh. Jiní vědci však výsledky testů zpochybňují a apelují na Vatikán, aby povolil nové testování, při kterém by mohly být využity moderní techniky.

Kopii vzácného plátna máme i v Čechách

Na světě také existuje jen pár kopií Turínského plátna. Jedna z nich byla nalezena v klášterním kostele sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže na Broumovsku. Tato replika, na které je přesně jako na originále zobrazeno mrtvé Ježíšovo tělo, byla darována tehdejšímu opatovi u sv. Mikuláše v Praze a členu komunity benediktinů v Broumově Matouši Sobkovi. Dnes je kopie vystavována ve vitríně v refektáři Broumovského kláštera.