Onkologové v Brně využívají nový způsob odstraňování metastáz

Brno - Masarykův onkologický ústav v Brně bude využívat radiochirurgii k odstraňování nádorových metastáz na játrech, plicích, prostatě i obratlích, a to s využitím svého X-nože. Na některé nádory, například metastazující do jater, jsou totiž skalpely krátké. Onkologové zde ale i v jiných případech provádějí právě léčbu za pomoci radiačního záření. Tempo technologického rozvoje jim přináší další a další možnosti boje s rakovinou.

V některých případech musí lékaři své pacienty před zahájením zákroku nejprve pečlivě zafixovat ve speciálním rámu a následně přesně zaměřit místo ozařování. Například játra se totiž na rozdíl od mozku vlivem dýchání hýbají a složitý zákrok by jinak šlo provést jen obtížně. Tato funkce kontroly umístění pacienta na ozařovacím stole pak automaticky zohlední pomocí CT, tedy počítačové tomografie, případné změny polohy nádoru, které vznikají taky na základě dýchacích pohybů.

Petr Čoupek, primář Kliniky radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav

„Samotný zákrok se nazývá stereotaktická radioterapie. Je především dobrý v tom, že přesně zacílí radioterapii nebo záření do nádorového ložiska, maximální dávku máme právě v nádorovém ložisku a je tam rychlý pokles dávky do okolí, to znamená, že maximálně šetří okolní zdravé tkáně.“

Video Milénium
video

Milénium

Počítače podle získaných dat z CT dají pokyn ozařovací části lineárního urychlovače a ten pak dokáže velice přesně záření zacílit a taky měnit jeho směr a intenzitu. Vše se samozřejmě děje v aktuálním čase zákroku. Metoda umožňuje přizpůsobit léčbu na konkrétní tvar, velikost a vlastnosti nádoru, které jsou u každého onkologického pacienta jedinečné.

Další novinkou urychlovače je funkce takzvaného RapidArc – softwarové vylepšení, které umí záření ještě urychlit. „Ozařuje velmi rychle, proto také RapidArc a složité techniky, které jsme dělali dříve, trvaly 15 až 20 minut, tak jejich ozařovací čas se zkracuje asi na tři minuty,“ vysvětlil Petr Čoupek, primář Kliniky radiační onkologie z Masarykova onkologického ústavu.

Metoda spoléhající se na proud fotonů

Podle onkologů je možno předpokládat, že ošetřené rakovinové ložisko se časem změní v jizvu a nebude nebezpečné. Radiologičtí fyzici, mezi nimi Jan Garčic z Masarykova onkologického ústavu, vysvětlují samotný princip stereotaktického záření – je tvořeno dvanácti proudy, každý má různou intenzitu právě podle vlastností toho kterého nádoru: „Jedná se o záření fotonové, jde o proud fotonových částic vznikajích při brzdění urychlených elektronů, ten zdroj je zde, zde se vytváří fotony a proudí tímto směrem na pacienta. Energie těch fotonů je velmi vysoká, má vysoký průnik, jde řádově o megavolty.“

Masarykův onkologický ústav standardně používá i další radioterapeutické metody – velká změna přišla letos na konci dubna, kdy byl otevřen lineární urychlovač. Zůstalo jen otázkou času, kdy lékaři a inženýři uvedou do pohybu všechny funkce přístroje – tedy i stereotaktické zákroky prováděné mimo hlavu.

CT nádoru
CT nádoru
Více fotek
  • CT nádoru autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1757/175660.jpg
  • Masarykův onkologický ústav autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1757/175661.jpg