Pedofilie kněží a svěcení žen není stejný zločin, brání se Vatikán

Vatikán - Vatikán dnes podle agentury Reuters odmítl nařčení, že považuje pedofilní zločiny svých kněží a vysvěcení žen do kněžského úřadu za rovnocenný zločin. Obě provinění však Vatikán zahrnul do stejného dokumentu s novými právními normami, který vydal ve čtvrtek. To vyvolalo kritiku po celém světě, především u skupin, které prosazují ženské kněžství.

Vatikánský text Normy o nejzávažnějších deliktech se převážně věnuje kněžské pedofilii a zpřísňuje postup v těchto případech. Zároveň však také aktualizuje pravidla týkající se svěcení a zařazuje snahy o svěcení žen, jejichž důsledkem je již nyní automatická exkomunikace, k nejzávažnějším zločinům.

„Rozhodnutí Vatikánu zařadit kněžské vysvěcení žen do stejné kategorie s pedofilií a znásilňováním je šokující,“ prohlásila podle Reuters Erin Hannaová z jedné z největších organizací bojujících právě za svěcení žen v rámci katolické církve. Toto rozhodnutí označila za dobré možná tak pro středověk.

Zločin proti morálce a zločin proti svátosti

Vatikánský prokurátor Charles Scicluna však konstatoval, že nebylo záměrem církve stavět oba případy v rámci kanonického práva na roveň. „Objevily se sice ve stejném dokumentu, ale to je nestaví na stejnou úroveň, ani jim nepřiřazuje stejnou závažnost,“ řekl podle Reuters Scicluna, který pracoval na formulacích revize uvedených norem. Dodal, že zatímco sexuální zneužívání je zločin proti morálce, tak svěcení žen na kněze je zločin proti svátosti. „Nemělo by docházet k interpretacím, že jsou tyto zločiny považovány za rovnocenné. Mají odlišnou povahu,“ vysvětlil.

Katolická církev učí, že není možné do kněžského úřadu uvést ženy, protože Ježíš Kristus si za své apoštoly zvolil pouze muže. Zastánci ženského kněžství tento argument odmítají s tím, že to odpovídalo stavu tehdejší společnosti.