OSN hýbou vnitřní rozpory

New York - Odstupující šéfka agentury OSN pro boj s vnitřní korupcí předložila závěrečnou zprávu. V ní velmi ostře zkritizovala generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna. S kritikou už se ozvaly také Spojené státy, které dlouhodobě usilují o reformu organizace. Švédka Inga-Britt Ahleniusová stála v čele Úřadu interních dozorových služeb OSN pět let. V závěrečném auditu svému nadřízenému nic neodpustila. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun podle ní postrádá schopnost organizaci odpovědně řídit. Protikorupční úřad prý tak důsledně podrýval, že se stal naprosto zbytečným.

„Než abyste podpořil vnitřní dohled, což by bylo známkou silného vedení a dobrého řízení, snažil jste se úřad ovládnout a podrývat. S lítostí konstatuji, že je ve stádiu rozkladu. Neexistuje transparentnost, není jasně určené, kdo je za co odpovědný.“ Zpráva byla důvěrná, přesto unikla do tisku. A tiskový úřad generálního tajemníka má co vysvětlovat.

Hlavní auditorka s Pan Ki-munem bojovala kvůli personálnímu obsazení prázdných funkcí ve svém úřadu. Oba byli neústupní. Její prásknutí dveřmi je vodou na mlýn Spojených států, které dlouhodobě OSN kritizují za neprůhlednost, přebujelost a korupci. Ani Pan Ki-mun osobně ale zatím nezáří. Loni totiž do tisku unikla jiná vnitřní zpráva norské diplomatky, podle níž je Pan Ki-mun duchem nepřítomný, pasivní a bezradný. Korejský představitel je v čele OSN od ledna 2007. Očekává se, že za rok bude kandidovat na znovuzvolení na dalších 5 let. 

Video OSN hýbají vnitřní spory
video

OSN hýbají vnitřní spory