Po dvou dekádách končí krajanské Americké listy

New York - Po více než 20 letech přestal v USA vycházet časopis Americké listy, který přinášel zprávy z domova českým i slovenským krajanům. Podle Petra Bíska, který list vydával se svou manželkou a za svou činnost v Česku získal několik vyznamenání, jsou za koncem tiskoviny rodinné důvody, touha odejít na vrcholu, dělat něco jiného, ale i finance.

„Starší generaci, která v podstatě umírá, nenahradila nová generace. Staří prostě odcházejí rychleji, než se nám ozývají noví předplatitelé,“ uvedl vydavatel. Dodal, že při přípravě čtrnáctideníku ve dvou lidech již nezbývala energie na marketing, jinak by zřejmě Americké listy měly více než zhruba 2000 čtenářů. Časopis si na sebe během své existence dokázal vydělat z prostředků od předplatitelů a z reklamy. Nikdy nepobíral žádnou dotaci, aby zůstal nezávislý, ale kvůli úbytku předplatitelů v posledních letech by už vydavatel musel sáhnout do vlastních úspor na důchod.

Čtenáři jsou z konce Amerických listů podle Bíska zklamaní. „Až nás to překvapilo, až nám to trošku hryže svědomí,“ podotkl vydavatel. Nebojí se ale toho, že by po něm někdo nepřevzal štafetu. Krajanský tisk v USA vychází již více než 150 let. On sám kdysi navázal na činnost vydavatele Amerických listů Franka Švehly, který časopis přestal vydávat v roce 1989. Vdova po Švehlovi pak v roce 1996 přenechala Bískovi název časopisu. Bísek svůj časopis původně v roce 1990 začal vydávat jako Československý týdeník.

Vydavatel odešel ve 24 letech z Československa přes Švédsko do USA se svou manželkou Věrou v roce 1965. Ve Spojených státech pak pracoval jako typograf, postupně si pořídil vlastní firmu. Výrazně se také podílí na krajanských aktivitách, jeho velkým koníčkem je veslování. Za svou činnost dostal několik ocenění, mimo jiné medaili Za zásluhy od prezidenta Václava Havla.