Rezoluce OSN přiřazuje přístup k pitné vodě k základním lidským právům

New York - OSN vyhlásila přístup k pitné vodě za základní lidské právo. Rezoluce je sice nezávazná, je ale považovaná za důležitý symbolický krok. Dokument vyzývá mezinárodní společenství, aby zvýšilo úsilí a umožnilo všem lidem na Zemi přístup k čisté vodě a funkční kanalizaci. Podle OSN se celosvětově nedostane k pitné vodě 884 milionů lidí a každoročně umírá 1,5 milionu dětí mladších pěti let na nemoci spojené se znečištěnou vodou.

Při hlasování bylo 122 pro, 41 členů se zdrželo hlasování a nikdo nebyl proti. Zástupce Bolívie řekl, že lidské právo na vodu nebylo plně uznáno, a to i přes odkazy v různých mezinárodních nástrojích. Na nedostatečný přístup k vodě zemře více dětí ročně než na AIDS, spalničky či malárii. Nedostatek kanalizace trápí 2,6 miliardy lidí (40 procent světové populace).

Nadcházející summit s cílem přezkoumat pokrok v plnění rozvojových cílů tisíciletí by měl poskytnout jasný signál, že voda a kanalizace patří mezi lidská práva. Právo na pitnou vodu a kanalizaci je zásadní pro důstojný lidský život.

Valné shromáždění OSN svou rezolucí vyhlásilo již období let 2005–2015 mezinárodním desetiletím „Voda pro život“. V téže rezoluci vyzývají státy OSN ke společné akci v realizaci mezinárodně dojednaných cílů, jimiž jsou zajištění přístupu k vodě a základní hygieně pro všechny.

Mezi základní lidská práva a svobody patří například právo na život, vlastnické právo, právo na svobodu osobní, svobodu pohybu nebo svobodu myšlení a náboženského vyznání. Symbolický krok Organizace spojených národů znamená naději pro několik stovek milionů obyvatel Země, kteří nemají přístup k pitné vodě.