Brazílie vrací do Německa odpad pocházející z Česka

Brasília/Hamburk - Brazílie odeslala lodí zpět do Německa kontejner s 22 tunami nelegálního odpadu, údajně kontaminovaného, který pochází z Česka. Odpad nyní míří do Hamburku, odkud byl vypraven, a podle sdělení německých úřadů tam také může být zlikvidován. Záležet prý bude na dohodě s majitelem kontejneru nebo jeho dopravcem. České ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že odpad byl naložen v Česku; konkrétně to bylo ve firmě Neoma. Ministerstvo uvedlo, že tento týden Česká inspekce životního prostředí provede kontrolu ve firmě, ze které byl odpad do Brazílie vypraven.

„Následné sankce vyplynou z této kontroly,“ sdělilo dále české ministerstvo. Současně uvedlo, že v případě odeslání odpadu byl porušen postup daný mezinárodní úmluvou. Proto ministerstvo životního prostředí požádá kolegy v Brazílii o stanovisko k celému případu.

„Naše technické služby nabídnou rejdařství nebo majiteli toho kontejneru tento odpad zlikvidovat zde v Hamburku,“ řekl dnes telefonicky mluvčí hamburského úřadu pro životní prostředí Björn Marzahn. Zda odpad zůstane v Německu, nebo se vrátí do Česka, bude podle něj záviset na rozhodnutí jihokorejského dopravce nebo majitele kontejneru, kterého ale hamburské úřady prý neznají. V současnosti se s nimi podle Marzahna snaží navázat kontakt. Brazílie podle Marquese využila Basilejskou úmluvu o kontrole a pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a o jejich zneškodňování, přijatou koncem 80. let. Ta stanovuje pravidla mezinárodní kontroly a transportu odpadů ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.

České MŽP informaci zatím nepotvrdilo, ale je s Hamburkem v kontaktu

Mluvčí brazilské agentury pro životní prostředí:

„Náklad byl vypraven v sobotu večer z Rio Grande do Sul, kde byl zachycen, zpět do Německa.“

V kontejneru měly být oficiálně plasty určené k recyklaci. Inspektoři v něm ale nalezli „kontaminované usazeniny“, špinavé obaly na čisticí prostředky, použité jednorázové plenky či blíže neupřesněný kontaminovaný odpad, uvedl již dříve brazilský deník Diário Popular. Podle serveru Últimas Notícias kontejner obsahoval i potravinové obaly a zbytky krmiva pro zvířata. V průvodních dokumentech bylo údajně napsáno, že obsah kontejneru pochází z Česka. České ministerstvo životního prostředí informace o českém původu nákladu zatím nepotvrdilo. Marzahn řekl, že hamburské úřady jsou s českým ministerstvem v kontaktu, „ne však jako vyšetřovací orgán, ale jako kolegové“.

Kontejner podle brazilských serverů nechala z Hamburku vypravit hongkongská firma Dashan. Korejská firma Hanjin Shipping, která kontejner do Brazílie dopravila, dostala pokutu 1,5 milionu realů (asi 16,5 milionu Kč). Náklad musela odvézt zpět do Německa do deseti dnů od obdržení úředního rozhodnutí, tedy do 23. srpna, jinak by dostala další pokutu. Pokutu 400 000 realů (zhruba 4,4 milionu Kč) dostala i firma Recoplast.

Loni Brazílie podobně vrátila 1 400 tun odpadu do Velké Británie

Basilejská úmluva zakazuje mezi zeměmi přepravu odpadu z domácností. O pohybu a další charakteristice nebezpečného i jiného odpadu přes hranice je navíc vyvážející země povinna písemně informovat zainteresovanou zemi. Přeprava takového materiálu je povolena pouze na základě oficiálního souhlasu země, kam je náklad určen. Odpad nelze vyvážet za účelem likvidace, nýbrž pouze k recyklaci. Česko se připojilo k Basilejské úmluvě v roce 1992, Brazílie a Německo o rok později.

České ministerstvo životního prostředí 18. srpna mimo jiné sdělilo, že z minulosti jsou registrovány tři případy nedovoleného vývozu odpadů z ČR do třetích zemí. Ve všech těchto případech byl nelegální vývoz zjištěn nizozemskými kontrolními orgány již při pokusu opustit Evropu přes přístav Rotterdam a čeští odesílatelé následně dobrovolně zajistili vrácení odpadů do ČR nebo jejich alternativní zpracování v jiné zemi.