Norimberské zákony se přesunou do amerického národního archivu

Washington - Originál norimberských rasových zákonů, které se staly základem pro pronásledování a vraždění Židů v nacistickém Německu, se přesune do amerického národního archivu. Listinu objevili američtí vojáci v dubnu 1945 v Eichstättu u Norimberku a předali ji generálu Georgi Pattonovi. Ten po návratu do USA věnoval dokument Huntingtonově knihovně na předměstí Los Angeles.

Knihovna norimberské zákony nevystavovala více než 50 let, protože se nehodily do její sbírky uměleckých předmětů. Teprve v roce 1999 zapůjčila listinu židovskému kulturnímu centru v Los Angeles.

Norimberské zákony navrhl Adolf Hitler a jeho nejbližší společníci v noci ze 14. na 15. září 1935 a o den později je schválil „říšský sjezd“ vládnoucí nacistické strany NSDAP v Norimberku. Patří k nim mimo jiné „zákon na ochranu německé krve a německé cti“, zakazující manželství a sexuální vztahy mezi Židy a árijci, nebo „říšský občanský zákon“, který zbavil německé Židy jako státní příslušníky jejich politických práv. Tyto zákony se v období nacismu staly právním základem pro pronásledování, vyhánění a zavraždění šesti miliónů Židů.

Norimberské zákony
Norimberské zákony