Akademická prémie je nejen finanční, ale i morální podporou

Praha - Prémie Akademie věd České republiky byla letos předána dvěma vědcům na špičkové mezinárodní úrovni: docentu Pavlu Jungwirthovi z Ústavu organické chemie a biochemie a profesoru Petru Pyškovi z Botanického ústavu. V rámci prémie Akademie věd udělila finanční podporu ve výši až šesti milionů korun ročně po dobu šesti let. Ústřední vědecká instituce vyčleňuje finance pro Akademickou prémii ze svého rozpočtu. Snaží se tak poskytnout nejen finanční, ale i morální podporu vynikajícím vědcům a jejich projektům.

Již více než 10 let se Jungwirth se svými kolegy snaží pochopit chování iontů v různých slaných roztocích. „Já studuju, co se stane, když si osolíme polívku, a také se snažím zjistit, jak různé soli působí na lidské tělo. A děláme to pomocí molekulových simulací,“ vysvětlil Jungwirth.

Zatímco většina invazivních botaniků studuje rostliny zavlečené do své země, Pyšek se rozhodl řešit problém opačně. Chce zkoumat chování rostlin, které se běžně vyskytují v Česku, na jiných kontinentech. „My se v projektu tím, že budeme zkoumat invazní rostliny v Evropě a dalších částech světa, budeme snažit pochopit, proč se některé z nich stanou invazními a jiné nikoliv,“ odkryl Pyšek.

Ocenění badatelé

Petr Pyšek je zástupcem ředitele Botanického ústavu Akademie věd. Působí také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, je členem redakčních rad pěti mezinárodních časopisů a už více než deset let je šéfredaktorem časopisu České botanické společnosti Preslia ČR. Je autorem 140 publikací v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech a patří k nejcitovanějším českým vědcům.

Pavel Jungwirth je vedoucím výzkumné skupiny Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a externě působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Má za sebou více než 180 publikací v prestižních mezinárodních časopisech a je jedním z nejcitovanějších českých vědců. Je také držitelem řady domácích i zahraničních vědeckých ocenění, mimo jiné britské ceny Spiers Prize of Royal Society of Chemistry.

O rozdělení prémie rozhodnou sami vítězové. Zůstává na nich, jestli pořídí nové přístroje, posílí svůj tým anebo vyjedou do zahraničí. „Třeba experimentálně náročnější výzkum potřebuje více prostředků na začátek, čili není tam předepsaná částka a není tam ani napsáno, že to musí být každý rok těch pět nebo šest milionů. Ale může být,“ uvedl předseda AV ČR Jiří Drahoš.

Díky těmto penězům mohou ocenění vědci pokračovat ve svých projektech dalších šest let, aniž by se strachovali o ekonomickou stránku výzkumu. „Samozřejmě to udrží a pomůže rozvíjet tým, se kterým v současné době pracuji,“ řekl Pyšek. „Představuji si, že najmu nové skvělé lidi. Budu se dívat v cizině, na konferencích, koho bych si mohl přivést do Prahy, a myslím, že se to podaří. A koupíme si lepší počítače,“ doplnil Jungwirth.

Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24