Francie rozhodla: Burky a nikáby se nosit nebudou

Paříž - Francouzský Senát dnes drtivým poměrem hlasů 246:1 schválil zákaz muslimských oděvů zakrývajících celý obličej na veřejnosti. Poslanecká sněmovna zákaz schválila již v červenci. Návrh zákona podala vláda, podle níž norma přispěje k rovnosti mezi pohlavími a k odstranění diskriminace žen. Zákon má vstoupit v platnost nejdříve na jaře 2011. Odpůrci nařízení mají nyní deset dní na to, aby požádali o jeho posouzení Státní radu, která je v zemi ve věcích zákonů nejvyšší autoritou. Podání je ale nepravděpodobné.

V některých evropských zemích je částečně zakázáno nosit šátky a další náboženské symboly ve školách či na úřadech. K úplnému zákazu nošení například burek a nikábu (závoj, který na rozdíl od burek nezahaluje oči) na ulici sáhla zatím jako jediná Francie.

Za porušení zákazu hrozí pokuta až 150 eur (asi 3 700 korun) nebo povinné docházení na hodiny výchovy k občanství. Jedna z pasáží zákona se vztahuje i na muže, kteří své manželky a dcery nutí zahalovat obličej. Těm hrozí až rok vězení a pokuta 30 000 eur (739 000 korun). U muslimů vzbudil návrh zákona obavy a nevoli.

Video Eiffelova věž a nádraží byly evakuovány
video

Eiffelova věž a nádraží byly evakuovány

Eiffelova věž a nádraží byly evakuovány

S6, 15.09.2010 - 6,00

Studio ČT24 k zákazu nošení burek ve Francii

Text zákona nemluví výslovně o celkovém zahalení, ale o „skrývání obličeje na veřejném prostranství“. V praxi to ale znamená, že zakazuje ženám nosit nikáb nebo burku, které zakrývají celý obličej s výjimkou očí, a to na veřejných prostranstvích včetně ulic, v místech otevřených veřejnosti, tedy například v obchodech, hromadné dopravě či restauracích, a v místech spojených s veřejnou službou, jakými jsou například radnice, školy a nemocnice.

Ve Francii, která má 63 miliony obyvatel, žije pět až šest milionů muslimů. Burku nebo nikáb podle nedávno zveřejněných údajů nosí ale jen asi 2 000 muslimských žen. Už počátkem roku 2004 schválily obě komory parlamentu zákon, který zakázal okázalé nošení náboženských symbolů ve veřejných školách. Tato právní úprava se týkala nejen muslimských šátků, ale i dalších nápadných náboženských symbolů, jako jsou jarmulky nebo velké kříže. Zákon vycházel z odluky církve od státu z roku 1905.

Výběr zemí, které omezují nebo plánují omezit nošení oděvů znemožňujících identifikaci osob:

0

Belgie
Dolní komora parlamentu v dubnu schválila normu, která zakazuje nosit oděvy zcela zahalující postavu, a to nejen ve veřejných budovách, ale i na ulici. Norma čeká na schválení Senátu.

Dánsko
Vláda v lednu vyzvala k plnému využívání zákonů, které umožňují školám a veřejným i soukromým zaměstnavatelům požadovat, aby studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci neměli tvář zahalenou. Vláda současně prohlásila, že šat zahalující tvář muslimek je v „příkrém rozporu“ s hodnotami, jež jsou základem dánské společnosti.

Itálie
Na základě zákona z roku 1975 je v zemi zakázáno bez závažného důvodu nosit na veřejných místech šaty znemožňující identifikaci osoby policií, například i helmy. Několik měst na severu země již nošení burky nebo islámského koupacího obleku zvaného burkiny zakázalo. Vláda to zatím nepovažuje za prioritu.

Německo
V roce 2003 Ústavní soud dospěl k závěru, že právní úpravy týkající se nošení náboženských symbolů ve školách spadají do kompetence parlamentů spolkových zemí; asi polovina z nich přistoupila k zákazu.

Nizozemsko
Od roku 2008 platí v zemi zákaz nošení burky a nikábu ve školách.

Španělsko
Zákaz oděvů typu burek a nikábů dosud zakázaly městské rady v Barceloně a některých dalších katalánských městech, ale jen ve veřejných úřadech. Vláda zvažuje, že zákon, který zakazuje nošení podobných oděvů na veřejnosti, předloží.

Švýcarsko
Ministerstvo spravedlnosti zvažuje navrhnout zákaz nošení oděvů znemožňujících identifikaci osob na veřejných místech na úrovni kantonů, který by se ale netýkal muslimských turistů.

Velká Británie
V březnu 2007 ministerstvo školství rozhodlo, že ředitelé škol mohou zakázat muslimským žákům nosit šátky zcela zakrývající obličej, pokud usoudí, že to ohrožuje bezpečnost nebo výuku.