Druidové mohou v Británii „oficiálně“ věřit v přírodní síly

Londýn – Ve Velké Británii mají další oficiální náboženství. Jde o druidismus, který vychází z tradic keltských kněží a na Britských ostrovech má asi deset tisíc vyznavačů. Vládní komise pro registraci dobročinných organizací ho postavila na roveň třeba křesťanství. Druidové věří v přírodní síly a kromě charity se také zaměřují na ochranu životního prostředí. U Stonehenge se jako dnes druidové scházeli už před tisíci lety. Těmito oslavami slunovratu na místech spojených s předkřesťanskými kulty se vepsali do povědomí laiků.

Druidové se vracejí ke kořenům

Vyznavač druidismu

„Shromáždili jsme se tu, abychom oslavili narození nejdelšího dne.“

První Druidové pocházejí už ze starověkého Irska a Velké Británie. Tehdy to byli šamani starých Keltů. Pak se ale vyznání rozšířilo i do Francie. Nástup křesťanství ho však z velké části vymazal. Druidové nemají jediného boha, ale věří, že na zemi, ve vodě nebo třeba v přírodních silách žijí duchové. „Druidismus je původní náboženství Britských ostrovů. Není to něco nového. Naopak, vracíme se ke kořenům,“ vypráví o historii Arthur Pendragon z Rady britských druidských řádů.

Britské vládní komisi pro registraci dobročinných organizací však trvalo čtyři roky, aby zjistila, že jde o plnohodnotné náboženství. Nakonec ale dospěla k tomu, že druidové vyznávají ucelené a vážně míněné spirituální názory, které poskytují etický rámec pro dobročinnost. Šíření druidismu je tak podle komise ve veřejném zájmu. „Víra v nejvyšší bytost nebo bytí je dostatečně silně zastoupená na to, aby tato skupina získala statut náboženství pro účely zákona o dobročinné činnosti,“ říká rozhodnutí britské Komise pro dobročinné organizace.

Phil Ryder z Druid Network

„Je to hezký pocit, že naši víru stát uznává. Budeme mít třeba slevu na daních, ale důležitější je, že se s oficiálním posvěcením státu zjednoduší organizace naší charitativní činnosti.“

Druidismus, stejně jako východní a alternativní duchovní směry, se ocitl na výsluní zájmu v šedesátých letech minulého století, podle jeho představitelů ale zájemců o harmonické soužití s přírodou dnes opět přibývá. Klasická náboženství totiž podle odborníků prožívají krizi.