Orthopilot naviguje lékaře při výměnách kloubů

Praha - Do chirurgie stále více proniká moderní výpočetní technika. Inteligentní roboti a počítačové systémy usnadňují práci lékařů a snižují množství chyb na možné minimum. Novinkou, která na ortopedické klinice Fakultní nemocnice v Motole pomáhá lékařům při výměnách kolen nebo kyčlí, je navigační přístroj Orthopilot. Nejnovější verze tohoto počítačového pomocníka umožní chirurgům důkladně zanalyzovat situaci ještě předtím, než začnou odřezávat poškozené kloubní plochy. Díky tomu mohou náhradu umístit s velikou přesností.

„Tento navigační přístroj Orthopilot umožňuje operatérovi lepší práci s vazy kolem kolenního kloubu, nezabývá se jen kostní částí, ale pracuje i s měkkými tkáněmi,“ říká Markéta Řiháčková ze společnosti B. Braun.

V motolské nemocnici provedou lékaři každý rok asi 300 operací kloubu kolenního a 350 náhrad kloubu kyčelního. V celé České republice se podobných operací uskuteční ročně přes 20 tisíc.

Video ČR - ortopedie
video

ČR - ortopedie

Studie uvádějí, že bez použití navigačních přístrojů se až u 25 procent případů mohou objevit drobné odchylky od fyziologicky ideálního stavu. Ty mohou snížit životnost náhradního kloubu a v extrémním případě musí pacient už za několik let na další operaci.

Lékaři přínos Orthopilota oceňují hlavně u některých komplikovaných případů. Navigační přístroj sníží množství těchto odchylek na méně než deset procent. „Jedná se o pacienty, u kterých je nějaká deformita končetin, výrazná deformita nebo jako u této pacientky, která má trochu nadváhu, a má tudíž silná stehna a orientace, kde přesně v té tukové tkáni je lokalizovaná stehenní kost, je složitější. Ta navigace to ví téměř dokonale,“ říká docent Tomáš Trč z motolské ortopedické kliniky.

Do kostí lékaři zavedou speciální sondy

Přístroj funguje tímto způsobem: do kostí, které tvoří kloub, zavedou lékaři speciální sondy, které vysílají infračervené světlo. To zaznamenává stereoskopická infračervená kamera. Lékaři pohybují končetinou se zavedenými sondami a signál z nich se dostává do počítače. Ten poté dokáže tvar kloubu přesně vymodelovat.

„Přesvědčíme se, jestli modelace, kterou nám počítač ukáže, odpovídá tvaru kloubu, protože kloub je otevřen operačně. Pokud je to v pořádku, tak nám počítač dál řekne, jakým směrem máme vést resekci, to znamená, jakým způsobem máme odstranit poškozenou chrupavku a nahradit ji umělým kloubem,“ vysvětluje docent Trč.

Celou operaci může udělat robot

Lékaři věří, že počítačová navigace v budoucnu umožní větší využití operačních robotů v ortopedii. V současnosti se ve světě využívá robot Galileo, který umí opracovat kosti pacienta místo chirurgů.

„Když budeme mít odebrána data v počítači a počítač pak bude napojen na nějaký přístroj, který bude viset ze stropu a na který se nasadí to, co my jsme dělali ručně, tedy seřezávání kloubních ploch, tak v podstatě po získání dat a usazení základní šablony může operaci celou udělat robot,“ předpokládá Tomáš Trč.

Populace stárne a řada lidí zůstává fyzicky aktivních až do vysokého věku. Jejich klouby ale často vypovídají službu dříve, než si majitelé přejí. Pokrok v ortopedii tak umožňuje, aby se z výměny opotřebovaných kloubů stala rutinní záležitost.