V Německu vyrobeno až 3000 tun krmiva s dioxinem

Berlín - V Německu bylo vyrobeno až 3000 tun krmných směsí pro zvířata kontaminovaných rakovinotvorným dioxinem, kvůli jehož výskytu ve vejcích a mase nechaly tamní úřady preventivně zavřít přes 1000 zemědělských farem a drůbežáren. Do jiných států Evropské unie nebylo závadné krmivo vyvezeno. Přes 130 tisíc potencionálně kontaminovaných vajec se ale dostalo do Nizozemska.

Směsi, do nichž výrobce ze severu Německa přidával látky určené výhradně pro technické využití, putovaly podle německého ministerstva zemědělství před loňskými Vánocemi 25 zpracovatelům ve čtyřech spolkových zemích. Tvořily dvě procenta až deset procent stravy drůbeže a prasat, celkově tak mohly kontaminovat 30 000 až 150 000 tun krmiva hospodářských zvířat, uvádí zpráva ministerstva pro zemědělský výbor Spolkového sněmu. Ten se chce největším dioxinovým skandálem v zemi za posledních několik let zabývat na mimořádné schůzi.

Německé úřady až do odvolání zavřely na 1000 zemědělských podniků ve spolkové zemi Dolní Sasko a přes 140 závodů v sousedním Severním Porýní-Vestfálsku, které toto krmivo používaly. Nechaly také utratit okolo 8000 slepic z chovu, v jehož vejcích byla několikanásobně překročena povolená hranice obsahu dioxinu.

Spotřebitele úřady přesto uklidňují, že žádné bezprostřední nebezpečí pro ně nehrozí. Zatím však netuší, kolik kontaminovaných vajec či masa se dostalo do prodeje. Testy prý potrvají několik týdnů. Státní zastupitelství už zahájilo vyšetřování severoněmecké firmy, která závadné směsi vyráběla - údajně několik let. V reakci na tuto kauzu začali němečtí politici volat po zpřísnění kontrol výrobců krmiv.

Dioxin je vysoce toxická a karcinogenní látka, která se velmi pomalu rozkládá. Dobře se váže na tukové tkáně v lidském nebo zvířecím těle a při větších koncentracích nebo dlouhodobém působení může podle odborníků způsobit vážné zdravotní poruchy.